2011 m. birželio 17 d.
Nr. 46
(1926)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Atsakas į krikščioniškojo gyvenimo krizę

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI kalba
pirmojoje Popiežiškosios naujosios
evangelizacinės tarybos asamblėjoje
Nuotrauka iš „L’Osservatore Romano“

Suformuota dikasterija, rengiamasi Sinodui

Rengiantis būsimajam Naujojo Evangelizavimo temai skirtam Vyskupų Sinodui plačiai svarstoma šios veiklos samprata ir aktualumas. Apie tai buvo diskutuota ir neseniai įsteigtos Popiežiškosios naujojo evangelizavimo tarybos pirmojoje plenarinėje asamblėjoje, kurios narius ir bendradarbius gegužės 30 dieną audiencijoje priėmė popiežius Benediktas XVI. Jo kalboje pirmiausia buvo prisimintos šios Šventojo Sosto Dikasterijos įsteigimo ištakos ir formavimas, atsiliepiant į krikščioniškojo gyvenimo krizę ypač senųjų tikėjimo tradicijų šalyse dabartinės sparčios sekuliarizacijos poveikyje.


Keturgubas Dievo meilės santykis

Kun. Vytenis Vaškelis

Tapytojas Pinturicchis (1454–1513) paveiksle „Šv. Augustinas, jūros pakrantėje mąstantis apie Švč. Trejybės slėpinį“ vaizduoja vyskupą, kuris stovėdamas jūros įlankos pakrantėje iškėlęs rankas klausiamai žvelgia į tuštumą. Šalia Augustino pavaizduotas berniukas, kuris kriaukle semia jūros vandenį ir pila į iškastą duobutę. Galbūt mažylis neketino visą jūrą perpilti į tą duobelę, bet šv. Augustinui, mačiusiam tas vaikučio pastangas, kilo mintis, jog žmogaus galva yra pernelyg maža, kad joje tilptų Švč. Trejybės paslaptis.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija