2011 m. birželio 17 d.
Nr. 46
(1926)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Perdavė žinią tėvynei

Kryžius papuoštas įvairiaspalviais
popieriniais paukščiais

Birželio 7 dieną Kauno Julijanavos katalikiškos vidurinės mokyklos Tolerancijos ugdymo centras vykdė Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriato inicijuotą pilietinę akciją „Žinia tėvynei“. Iš popieriaus buvo gaminami įvairių spalvų paukščiai su užrašais ant sparnų: „Į Lietuvą“, „Į namus“, „Viltis“, „Į Tėvynę“, „Žinia Tėvynei“ ir t. t. Mokiniai, nešini paukščiais ir Lietuvos vėliava, su mokytojais ir mokyklos administracija išėjo geležinkelio stoties link. Ant kalnelio prie geležinkelio stoties, prie buvusio politinio kalinio Pijaus Krušinsko pastatyto kryžiaus didžiųjų deportacijų atminimui kartu su Kauno tremtinių sąjungos atstovais paminėjome Gedulo ir Vilties dieną, Lietuvos gyventojų masinių areštų ir trėmimų į Sovietų Sąjungos gilumą 70-ąsias metines. Minėjime kalbėjo mokyklos direktorius Viktoras Zuzevičius, politinis kalinys P. Krušinskas, kryžių ir renginio dalyvius pašventino mokyklos kapelionas kun. Gintas Grigelevičius. Mokyklos mokiniai, mokytoja Sandra Žydaitienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elvyra Bačėnienė parengė muzikinę meninę kompoziciją „Lietuva – mano tėvynė“, tremtiniai dainavo dainas. Baigiamąjį žodį tarė Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Ilona Vitkauskienė.


Mažųjų kūrėjų sambūris

„Palaima pabūti mažų širdelių pasauly...“ – šie Rokų vidurinės mokyklos mokytojos ekspertės Vandos Mažeikienės žodžiai nuskambėjo kaip visaapimantis apibendrinimas ir įvertinimas viso mažųjų kūrėjų sambūrio ir kiekvieno dalyvio atžvilgiu.

Sambūrio dalyviai – mažieji žodinės kūrybos meistrai – ikimokyklinio amžiaus vaikai. Šiandieniniame vartotojiškumu sergančiame pasaulyje komercinės išvaizdos neturintys dalykai vis dar lieka nustumti į gyvenimo pakraščius. Taip pat ir žodinė kūryba, nešanti gal net didžiausią dvasinį potencialą.


„Caritas“ savanorių išvyka

Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“
savanoriai su Vilijampolės socialinės
globos namų direktoriumi Juozu Laurynu

Gegužės 25 dieną Vilkaviškio vyskupijos „Caritas“ jaunieji savanoriai su pagalbos centro „Rūpintojėlis“ vadove Samanta Aleknavičiūte lankėsi Vilijampolės socialinės globos namuose, paskui apžiūrėjo Pažaislio vienuolyno ansamblį. Išvykos tikslas – kad jaunieji savanoriai giliau pažvelgtų į gražią ir nepaprastai kilnią savanorio misiją, pasitikrintų save bendraudami su silpniausiais visuomenės nariais – vaikais su intelekto sutrikimais. Kitas tikslas – draugystė ir bendravimas tarp esančių ir naujai į organizacijos veiklą įsitraukusių jaunųjų savanorių.


Buvo gera kartu

Pirmą kartą taip puikiai švenčiau Sekmines. Šalia Raudondvario esančiame Didvyrių kaimo miškelyje įsikūrusioje sodyboje birželio 12 dieną vyko šventė, kurią organizavo „Gyvųjų akmenų“ bendruomenė. Čia sugužėjo didžiulis būrys krikščionių ir panašiai mąstančių pasauliečių. Jų amžius pats įvairiausias: nuo krykštaujančių kūdikių iki garbaus amžiaus žmonių, ypač daug buvo jaunimo.


Pagerbė motinas

Gegužės mėnuo skirtas dviem motinom – žemės ir dangaus. Visą mėnesį garbinam Švč. Mergelę Mariją ir nusilenkiame savo Motinoms.

Pasvalio katalikių moterų draugija jau penkioliktus metus sukviečia Pasvalio visuomenę į tradicinį dvasinį renginį, skirtą Mergelei Marijai bei visoms Motinoms. Šiais metais renginį pavadinome pagal apaštalo Luko žodžius „Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų“. Renginyje dalyvavo viešnios iš LKMS, bičiuliai iš Alytaus miesto bei rajono „Dzūkų pulkuciai“ (vadovė Antanina Urmanavičienė) bendruomenė, etnografinis moterų kolektyvas „Šilagėlė“, Alytaus miesto savivaldybės bei Alytaus rajono švietimo ir pedagoginės psichologinės pagalbos centro atstovai, Pasvalio savivaldybės atstovas Paulius Petkevičius.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija