2011 m. birželio 17 d.
Nr. 46
(1926)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Mažųjų kūrėjų sambūris

„Palaima pabūti mažų širdelių pasauly...“ – šie Rokų vidurinės mokyklos mokytojos ekspertės Vandos Mažeikienės žodžiai nuskambėjo kaip visaapimantis apibendrinimas ir įvertinimas viso mažųjų kūrėjų sambūrio ir kiekvieno dalyvio atžvilgiu.

Sambūrio dalyviai – mažieji žodinės kūrybos meistrai – ikimokyklinio amžiaus vaikai. Šiandieniniame vartotojiškumu sergančiame pasaulyje komercinės išvaizdos neturintys dalykai vis dar lieka nustumti į gyvenimo pakraščius. Taip pat ir žodinė kūryba, nešanti gal net didžiausią dvasinį potencialą.

Kartu su vaiku klausytis, girdėti, atrasti žodį – tai raktas į dvasinį pasaulį. Tai galimybė parodyti vaikui, kad galima tverti pasaulį žodžiu.

Jau aštuntasis Kauno lopšelio-darželio „Rokutis“ Metodinio dvasinio ugdymo centro organizuotas respublikinis mažųjų kūrėjų sambūris „Kas krenta širdelėn – virsta žodeliais“ įvyko Rokų kultūros namuose gegužės 20 dieną. Sambūryje dalyvavo ir pateikė vaikų žodinės kūrybos stendinius pranešimus 28 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, 92 pedagogai ir 140 mažųjų kūrėjų.

Rokų šv. Antano parapijos klebonas kun. Virginijus Gražulevičius pasveikino visus šventės dalyvius, pasidžiaugė, kad šiais susvetimėjimo, nutolimo, materialinės gerovės siekimo laikais pedagogams nepritrūksta jėgų ir laiko kurti gyvenimo grožį, gėrį, parodant, kad žodis turi galią.

Stendinė vaikų žodinės kūrybos paroda, renginio metu eksponuota Rokų kultūros namuose, birželio 1-30 dienomis persikelia į Lietuvos švietimo istorijos muziejų. O birželio 3 dieną šiame muziejuje įvyko laureatų apdovanojimo šventė „Mažųjų kūrėjų pasaulyje“, kur vaikų kūrybos vertintojai pažymėjo labiausiai širdį palietusių kūrinėlių autorius.

Saturna Sporišienė

Kaunas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija