2011 m. birželio 17 d.
Nr. 46
(1926)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Maldingumo bei uolumo sėmėsi ir iš kitų kunigų

Kan. Antanas Striukis
Stasio POVILAIČIO nuotrauka

Su Palangos Švč. M. Marijos Ėmimo į Dangų bažnyčios rezidentu kanauninku jubiliatu Antanu STRIUKIU kalbasi „XXI amžiaus“ korespondentas Stasys POVILAITIS.

 

Koks Jūsų kelias į kunigystę?

Minint kunigystės sukaktis ar dvasininkų gyvenimo jubiliejus, daugeliui kyla klausimas, kas yra kunigystė? Jei Jonas Krikštytojas buvo daugiau negu pranašas, kaip tai pabrėžė Jėzus Kristus, Naujojo Testamento kunigystė yra daugiau negu bet kuri kita žemiška profesija. Kunigystė yra pašaukimas, o ne profesija, kunigas yra daugiau negu eilinis krikščionis. Tiesa, yra ir labai svarbi pasauliečių kunigystė. Pasauliečiai dalyvauja Kristaus kunigystėje per Krikšto sakramentą. Taip jie tampa Kristaus Mistinio Kūno nariai. Kunigai vykdo sakramentinės kunigystės tarnystę – žodžio, aukos ir sakramentų tarnybą.


Meilės gimtinės bažnyčiai darbai

Daiva Visockienė,

pastoracinės tarybos valdybos narė

Ramutė ir Zenonas Akramavičiai
su klebonu kun. Stasiu Šlepavičiumi
prie naujos klausyklos

Birželio 5 dieną Nemakščių Švč. Trejybės parapijoje buvo minimos Tėvo dienos ir Šeštinių šventės, taip pat pirmasis mėnesio sekmadienis yra skiriamas maldoms už geradarius. Tą sekmadienį šv. Mišiose dalyvavo vieni dosniausių parapijos geradarių Ramutė ir Zenonas Akramavičiai. Zenonas yra kilęs iš Nemakščių parapijos.

Šv. Mišių metu džiaugiamės jų meile ir dėmesiu gimtajai bažnyčiai. Buvo pašventinta antroji klausykla, kuri mūsų bažnyčioje atsirado jų dėka (pirmoji, pašventinta praėjusią vasarą, taip pat jų dovanota). Kalbėdamas susirinkusiems tikintiesiems Zenonas pabrėžė, kad gyvenime reikia stengtis, jog pradėtas darbas būtų užbaigtas. Supratome, kad Ramutė ir Zenonas ne tik nepalieka neužbaigtų darbų, bet ir kitiems žmonėms dovanoja prasmingus darbus. Tai žmonės, kurie pavertė realybe ne vieną klebono kun. S. Šlepavičiaus svajonę. Daug jėgų ir lėšų pareikalavę klebono pradėti procesijų takų įrengimo aplink bažnyčią (1000 m2) darbai buvo užbaigti su Ramutės ir Zenono materialiniu ir dvasiniu palaikymu. 2007 m. po Lietuvą keliavusios Šv. Teresėlės relikvijos aplankė ir Nemakščių parapiją. Šiam įvykiui atminti klebonas buvo pažadėjęs jo įamžinimą. Šis pažadas buvo įvykdytas padedant Ramutei ir Zenonui, Ksaverai ir Stasiui Mėliniams (dovanojo ąžuolą), Vaclovui Šimaičiui (transportas). Jų bendromis pastangomis atsirado liaudies meistro iš Tryškių Prano Dužinsko išdrožta ąžuolinė šv. Teresėlės skulptūra, primenanti jos apsilankymą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija