2011 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 68
(1948)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Šeimos centrų vadovų ir savanorių šeimų stovykla

Stovyklos dalyviai diskutavo
bendraudami grupelėmis

m. rugpjūčio 12–14 dienomis Latvijos pajūryje Papės kaime buvo surengta kasmetinė Telšių vyskupijos šeimos centrų vadovų ir savanorių šeimų stovykla. Iš viso stovyklavo 90 Telšių vyskupijos šeimos centrų savanorių su šeimomis iš įvairių Telšių vyskupijos dekanatų. Tradiciškai stovykla jungia poilsį ir dvasinį intelektualinį tobulinimąsi. Tas dienas visi gyveno bendrystėje: kaip šeimoje dalinosi darbais, pramogavo, valgė ir meldėsi drauge.


Bajorų šventė Palėvenėje

Renesansinių šokių kolektyvo
„Alemanda“ šokėjai

Liepos 24 dieną, sekmadienį, Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčioje prasidėjo Lietuvos Karališkosios sąjungos bajorų šventė. Barokinė bažnyčia buvo pilnutėlė svečių bajorų ir smalsumo vedinų parapijiečių. Šventės dalyviai rinkosi su savo heraldinėmis bajoriškų giminių vėliavomis. Į bažnyčią buvo atvežta Vytauto Didžiojo biusto kopija, sukurta Konstantino Bogdano. Praėjusiais metais minint Žalgirio mūšio 600-ąsias metines Lietuvos bajorai sumanė Lenkijos Griunvaldo muziejui padovanoti Vytauto Didžiojo statulą. Ji stovės šalia lietuvio – Lenkijos ir Lietuvos karaliaus – Jogailos statulos.


Dievo gailestingumas nuo amžių beldžiasi į žmogaus širdį...

Alytaus piligrimai Antakalnyje
prie šv. sesers Marijos Faustinos
Kovalskos namelio-muziejaus

2011-ieji paskelbti Dievo Gailestingumo metais. Šia proga, rugpjūčio pabaigoje, viešoji įstaiga „Dienos namai“ pasikvietė savo pagrindinio vykdomo projekto „Dorybių mokyklėlė“ bendradarbius – Alytaus valstybinių Vaikų globos namų bendruomenės narius į šalies sostinę paminėti Dievo Gailestingumo metų, aplankyti su šia tema susijusias istorines vietas, įdėmiau pasižvalgyti po Vilniaus senamiestį. Į kelionę susiruošė gražus būrys jaunimo, lydimas Vaikų globos namų direktoriaus pavaduotojų Jūratės Žvaliauskienės bei Anelės Adamavičienės, bibliotekos vedėjos Linos Klebauskienės, muzikos vadovės Irinos Levendauskienės. Kelionės maršrutą pasiūlė ir gide sutiko pabūti šiuo metu sostinėje gyvenanti ir dirbanti Vilniaus universiteto (VU) absolventė, buvusi Šv. Angelų Sargų parapijos jaunimo atstovė Rūta Lazauskaitė. „Dienos namų“ direktorei Kristinai Bondarevai įamžinti visus keliauninkus bei užfiksuoti kelionės įvykius padėjo įstaigos savanoris, Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto absolventas Mindaugas Kabelis.


Džiūgavo mūsų širdys

Šv. Mišių auka (iš kairės):
kun. Nerijus Šmerauskas,
kun. Nerijus Grigaliūnas,
mons. Vytautas Kazimieras
Sudavičius

Trakuose visą savaitę vyko atlaidai. Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje, Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – atlaiduose rugsėjo 6 d. dalyvavome ir mes, Druskininkų Šv. apaštalo Baltramiejaus parapijos maldininkų grupė. Vykome kartu su parapijos vikaru kun. Nerijumi Grigaliūnu. Jis kartu su kun. Nerijumi Šmerausku ir mons.Vytautu Sudavičiumi celebravo šv. Mišias. Homilijoje kunigas priminė, kad Trakų Dievo Motinos paveikslas šimtmečius saugojo Lietuvą. Akcentavo, kad Marija su visu žmogišku silpnumu besąlygiškai priėmė Dievo planą – pagimdyti Dievo Sūnų, tapti Išganytojo Motina. Ji mums yra pavyzdys taip pat priimti Dievo planą ir būti pasiruošusiems susitikti su Kristumi. Papasakojo apie gražų Jėzaus globėjo Juozapo pavyzdį kuris irgi priėmė Dievo planą bei Viešpaties angelo žodžius kaip ir Marija, ir jį įvykdė be priekaištų. Kunigas paaiškino, kad ir šiandien žodžiai: Nebijok drąsos, atsiverk, yra labai reikšmingi mūsų gyvenime. Tik nebijodami, tvirtai tikėdami, galime būti atviri Dievo planui, atviri šv. Dvasiai, atviri džiaugsmui. Marija, išgirdusi gerą žinią, nudžiunga ir skuba tuo džiaugsmu dalintis su Elzbieta, skuba jai pagelbėti artimo darbuose. Kunigas Nerijus ragino maldininkus išgirsti Lietuvos Globėjos – Švč. Mergelės Marijos – kvietimą būti tikraisiais Dievo vaikais, nebijoti, džiaugtis ir tuo džiaugsmu dalintis... Jis linkėjo, kad ši graži, šimtmečius trunkanti Lietuvos Globėjos pagerbimo šventė ir mums taptų kasmetine tradicija su Ja susitikti. Nors dangus ir dovanojo lietų, bet mūsų širdys džiūgavo.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija