2011 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 68
(1948)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Bajorų šventė Palėvenėje

Renesansinių šokių kolektyvo
„Alemanda“ šokėjai

Jaunosios bajoraitės priesaika

Šventės dalyviai Palėvenės
Šv. Dominyko bažnyčioje
su kanauninku Vladu Rabašausku

Liepos 24 dieną, sekmadienį, Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčioje prasidėjo Lietuvos Karališkosios sąjungos bajorų šventė. Barokinė bažnyčia buvo pilnutėlė svečių bajorų ir smalsumo vedinų parapijiečių. Šventės dalyviai rinkosi su savo heraldinėmis bajoriškų giminių vėliavomis. Į bažnyčią buvo atvežta Vytauto Didžiojo biusto kopija, sukurta Konstantino Bogdano. Praėjusiais metais minint Žalgirio mūšio 600-ąsias metines Lietuvos bajorai sumanė Lenkijos Griunvaldo muziejui padovanoti Vytauto Didžiojo statulą. Ji stovės šalia lietuvio – Lenkijos ir Lietuvos karaliaus – Jogailos statulos.

Apie bajorų sąjungos veiklą ir rengiamus projektus papasakojo sąjungos vadas Jonas Ragauskas. B. Brazdžionio eiles skaitė bajoras Steponas Kubeckas. Bajorai sugiedojo savo himną.

Nuskambėjus ,,Lietuva brangi“, 13 val. už gyvus ir mirusius bajorus kanauninkas Vladas Rabašauskas aukojo šv. Mišias. Jose giedojo Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios choras. Kan. V. Rabašauskas pašventino į Lietuvos Karališkąją sąjungą priimtų bajorų vėliavas. Po šv. Mišių buvo suteikiami garbės bajoro vardai  Nijolei Milaknienei, Žemutinės Palėvenės dvaro savininkei, ir herbo grėblys – bajorui Steponui Kubeckui. Po to vyko jaunų bajoraičių priesaika bei bajorystės aktų įteikimas Karolinai Matulevičiūtei ir Linai Bajorytei, Komarų bajoriškos giminės palikuonėms.

Suspaudė širdį, kai visi bažnyčioje esantys atsistoję su choru užgiedojo Lietuvos himną. Po iškilmių bažnyčioje šventoriuje pasitiko renesansinių šokių kolektyvas „Alemanda“ iš Panevėžio. Dėkojame Panevėžio krašto bajorams, jų senato maršalkai Egidijui Matulevičiui, vadui Jonui Ragauskui už gražią šventę.

Aldona Ramanauskienė

Palėvenė, Kupiškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija