2011 m. rugsėjo 23 d.
Nr. 68
(1948)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai

Tėvų pamirštiesiems padeda Bažnyčia

Bronius VERTELKA

Parapijinių globos namų socialinė
pedagogė Roma Bartkevičiūtė

Pamūšio Šv. Antano Paduviečio parapijiniai vaikų globos namai – vienintelė tokia auklėjimo įstaiga Pakruojo savivaldybėje. Ją įkūrė, globoja ir visokeriopai remia Pakruojo klebonas ir dekanas kun. Ričardas Rutkauskas. Pamūšio bažnyčios šventoriuje globos namų dešimtmečiui pažymėti pastatytas ir Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio pašventintas medinis kryžius.


Įvertinti už gerumą

Gintarė Martinaitienė

Nors Bronislavai Žemaitaitienei
likimas negailėjo išbandymų,
ant jos pečių ir dabar didžiulė
atsakomybė, o viltys dedamos
į globotinę Bernadetą

Šakių rajono Vaiko teisių apsaugos skyrius jau vienuolikti metai organizuoja šventę globėjams, kurios metu jie pagerbiami specialiomis „Gerumo paukštės“ nominacijomis. Šiais metais simboliniai sparnai nutūpė šešių globėjų rankose, kurios glosto, rūpinasi ir suteikia meilę svetimiems vaikams.

Tikrųjų tėvų galbūt neatstos niekas, tačiau tą gerumą, kurį globotiniams dovanoja globėjai, taip pat ne bet kas galėtų dovanoti. Šiuo metu Šakių rajone yra 168 globojami vaikai. Būtent jiems ir jų globėjams buvo skirta „Gerumos paukštės“ šventė, privertusi susimąstyti, kiek daug gyvenime neteisybės ir sunkumų tenka patirti vaikams...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija