2012 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(1980)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Prelatas Kazimieras Šaulys: viršūnės ir gelmės

Irena Petraitienė

Žemaičių vyskupijos kunigų
seminarijos Kaune seminaristas
Kazimieras Šaulys 1895 metais

Sausio 28 dieną sukanka 140 metų, kai gimė prel. Kazimieras Steponas Šaulys, Lietuvos Nepriklausomybės Vasario 16-osios akto signataras, Steigiamojo Seimo narys, profesorius, Lietuvos Katalikų Bažnyčios admistracijoje aukštas pareigas užėmęs dvasininkas.

Tautinio atgimimo sūkuryje

Tiesus, lieknas, galva pakelta, akys spindi, judesiai laisvi, natūralūs. Amžininkai, išgirdę tokį apibūdinimą, tarpusavyje susižvalgytų. Ar tik ne Kazimieras Šaulys? Tokį žodinį portretą pateikęs Mykolas Krupavičius nudžiugtų: žinoma. Tai jis, K. Šaulys, žemaitis, švėkšniškis, Palangos progimnaziją baigęs aštuoniolikmetis jaunuolis, 1890 metais peržengė Žemaičių vyskupijos kunigų seminarijos Kaune slenkstį ir pateko į patį lietuvių tautinio dvasinio atgimimo sūkurį. Seminaristas K. Šaulys kartu su kitais bendramoksliais analizuodavo draugijos narių išverstą leidinį „Šviesa Dievo akivaizdoje“, teologinės minties gelmių ieškodavo seminarijos Šv. Tomo Akviniečio būrelyje. 1895 metais buvo išsiųstas tęsti studijų į Sankt-Peterburgo dvasinę akademiją.


Gyveno tarnaudamas Dievui ir Tėvynei

Povilo Buzo (1919 01 03–2012 01 13) atminimui

Povilas Buzas prie partizanų
paminklo Birštone 1992 metais

„Ir tada, kai metai tartum indas
Sutrupės be ženklo palengva,
Tavo siela šukėse suspindus
Ir be žemės kūno bus gyva“

(B. Brazdžionis)

Sausio 13 dieną mirė šviesi Birštono asmenybė Povilas Buzas. Atsisveikindami su juo, apmąstėme jo gyvenimą, kuris buvo prasmingas ir gražus, skirtas tarnauti Dievui ir Tėvynei.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija