2012 m. vasario 3 d.    
Nr. 5
(1980)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežius Benediktas XVI: įstatymas negali būti atsietas nuo teisingumo

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Benedikto XVI
susitikimas su Katalikų
Bažnyčios aukščiausiojo
apeliacinio teismo Romos
Rotos tribunolo nariais

Kanonų teisė ir Didysis meilės įstatymas

Plataus dėmesio susilaukė Lietuvos katalikų episkopato sprendimu publikuota pirmoji lietuviškoji Bažnyčios kanonų teisės kodekso laida. Kaip teigiama ta proga paskelbtame mūsų šalies Vyskupų Konferencijos sekretoriato pareiškime, dabar bažnytinės teisės nuostatomis „galės pasinaudoti didesnė grupė Bažnyčios narių nei iki šiol“, kai turėtas tik lotyniškasis Kodekso tekstas, kuriuo, kaip vieninteliu galiojančiu originalu, privaloma vadovautis ir toliau. Turima vilties, kad labiau pažintinę funkciją turintis lietuviškasis Kodekso vertimas „paskatins sąmoningų ir aktyvių tikinčiųjų ugdymą, užtikrins gilesnį jų supratimą apie savo teises ir pareigas“, kurių atžvilgiu dabar kartais iškyla nemažai kontroversijų.


Neįkainojama maldos vertė

Kun. Vytenis Vaškelis

Biblija - ne spalvingų ir intriguojančių istorinių pasakojimų rinkinys, žadinantis skaitytojų vienadienį smalsumo pojūtį, kuris veja šalin retsykiais juos įkyriai apninkantį įvairių rūpesčių nuobodulį, bet ji – iš Dievo vidaus, perpildyto meile, ištryškęs gyvojo apreiškimo tiesų šaltinis, kuris iš nebūties pašaukia būtį ir kiekvieną ieškantį gyvenimo tikslo žmogų iš nesupratimo ūkanų veda į vienintelio išganymo šviesą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija