2012 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(1981)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Prezidentė kviečia paversti Vasario 16-ąją ypatinga diena

Artėjant Vasario 16-ajai prezidentė Dalia Grybauskaitė paragino gyventojus deramai ir išradingai paminėti Valstybės atkūrimo dieną, kad ji taptų ypatinga tautos švente. Prezidentė sakė: „Vasario 16-oji – mūsų laisvės ir vienybės diena. Prisimindami mus vienijančias vertybes ir tradicijas bei iškiliausius savo krašto žmones, paverskime šią dieną ypatinga ir originalia švente savo šeimai, draugams ir bendruomenei“. Pasak Prezidentės, net ir negalėdami laisvai švęsti Vasario 16-osios, tautiečiai sugalvodavo originalių būdų paminėti šią dieną. Ir dabar, kai esame laisvi, kasmet šalyje atsiranda vis daugiau iniciatyvių žmonių ir idėjų paminėti šią dieną. D. Grybauskaitė paminėjo kelias iniciatyvas. Štai Kauno istorinė Prezidentūra rengia akciją „Pasveikinkit vieni kitus“, o Nemuno saloje su aitvarais bus skraidinama 400 kvadratinių metrų dydžio Lietuvos trispalvė. Prienuose inicijuojama visuotinė tautinės juostos audimo akcija „Išauskime miestui juostą“. Šiauliuose specialiai Valstybės atkūrimo dienai paminėti sukurti atvirukai, o miesto autobusuose poeto Jono Krikščiūno-Jovaro poeziją skaitys ir su švente keleivius sveikins Šiaulių dramos teatro aktoriai. Prezidentės iniciatyva naują tradiciją Vasario 16-ajai paminėti pradeda ir šalies kompozitoriai, planuodami kasmet šiai progai sukurti po naują specialų kūrinį. Šiemet Vasario 16-osios iškilmes vainikuosiančiame Prezidentės globojamame koncerte pirmą kartą bus atlikti kompozitoriaus Lino Rimšos specialiai šiai dieniai sukurti kūriniai „Cantus“ ir „Anemus“. Bilietų galima įsigyti Filharmonijos kasose. Visos surinktos lėšos bus skirtos talentingiems jauniesiems muzikams remti. Prezidentė vasario 16 dieną taip pat dalyvaus jau tradicija tapusiuose renginiuose: iškilmingoje Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremonijoje S. Daukanto aikštėje ir Nepriklausomybės akto signatarų atminimo pagerbimo ceremonijoje Rasų kapinėse. Po pietų šalies vadovė dalyvaus Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje aukojamose šv. Mišiose ir apdovanos Nacionalinės premijos laureatus.


Kovojančios Lietuvos Vasario 16-osios Deklaracija

Memorialas 1949 m. vasario 16 d.
paskelbtos LLKS Tarybos
Deklaracijos
ir jos signatarų atminimui

Vasario 16-ąją, minėdami 1918 metais Lietuvos Tarybos pasirašytą Lietuvos nepriklausomybės aktą, švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Istorijos vingiai lėmė, kad po 31-erių metų, 1949 m. vasario 16 d., Radviliškio rajone, Minaičių kaime, Prisikėlimo apygardos štabo bunkeryje buvo priimtas taip pat valstybinės reikšmės dokumentas – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) Tarybos Deklaracija. Šis tuo metu vienintelės teisėtos Lietuvos valdžios dokumentas nuožmios sovietinės okupacijos sąlygomis skelbė siekį atkurti nepriklausomą parlamentinę Lietuvos Respubliką, ir iš šių dienų žvelgiant, sujungė 1918-ųjų ir 1990-ųjų Lietuvą. Taigi, artėjant ypač reikšmingai datai, primename LLKS Tarybos 1949 metų vasario 16-osios Deklaracijos ištakas ir priėmimo aplinkybes.


Esame viena tauta

Kauno Sąjūdžio sveikinimas

Sveikiname visus su Lietuvos valstybės atkūrimo diena. Linkime būti oriais, garbingais Lietuvos piliečiais, prisiminti svarbius Lietuvai įvykius ir tuos kelius, kuriais ji ėjo. Lietuvos žmonės visuomet buvo aktyvūs kovotojai prieš carinės rusų valdžios diktatą,1831–1863 metais uoliai stojo į sukilėlių gretas dėl savos valstybės atkūrimo. Prisiminkime ir tuos laikus, kada už lietuviškąją maldaknygę, už spausdintą lietuvišką žodį cariniai rusų žandarai persekiojo mūsų senolius, trėmė į Sibirą, pūdė kalėjimuose. Būtent tada pradėjo aušti J. Basanavičiaus „Aušra“ ir suskambėjo V. Kudirkos „Varpas“ – „Kelkitės, kelkitės, kelkitės“. Dėl mūsų valstybės atkūrimo buvo kovojama gyvu, spausdintu žodžiu ir net ginklu. Mūsų protėvių svajonės ir lūkesčiai virto realybe 1918 m. vasario 16 d., kai Vilniuje buvo pasirašytas Lietuvos nepriklausomybės aktas ir paskelbta, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis.


Lietuviai moka mylėti savo tautą ir būti patriotais

Inesė Ratnikaitė

Laisvės gynėjų dienos minėjimas iškelia patriotiškumo, pasididžiavimo, laisvės, tautinės savigarbos jausmus. Šie išgyvenimai sujungė ir sausio 12-osios pavakarę Šiaulių savivaldybės salėje susirinkusius žmones, susitikimą pradėjusius daina „Lietuva brangi“.

Tikėjimas, Laisvė, Vienybė

Sveikinimo, padrąsinimo, linkėjimo žodžiuose iškeltos laisvės, vienybės, dvasingumo temos. Šiaulių miesto garbės pilietis Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis prisiminė žmones, okupacijos metu drąsiai ėjusius laisvės keliu. „Daug žmonių tada ėjo su malda širdyse ir lūpose“. Ir šiais laikais, kaip tada, anot ganytojo, svarbu nelikti vieniems, reikia atsigręžti į Tą, kuriam Tėvynės laisvė svarbesnė nei mums, nes, kaip rašoma Šventajame Rašte, „laiminga tauta, kuri savo Dievu Viešpatį laiko“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija