2012 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(1981)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Saleziečių pradininkui Lietuvoje – užmarštis?

Jau daugel metų Saleziečių vienuolijos pradininko Lietuvoje kunigo Antano Skelčio atminimo įamžinimu rūpinasi garbiojo saleziečio sūnėnas Vilkaviškyje gyvenantis Stanislovas Eugenijus Poniškaitis. Per 20 nepriklausomybės metų jis nuveikė didelius darbus garbiajam Saleziečių vienuolijos pradininkui Lietuvoje įamžinti. S. E. Poniškaičio pastangomis buvo surengta keletas reikšmingų kun. A. Skelčio sukakčių paminėjimų: 2009 metais – 125 metų gimimo sukaktis, 2010 metais – 50 metų nuo iškeliavimo į Amžinybę sukaktis ir kt. (apie tai „XXI amžiaus“ skaitytojai galėjo skaityti anksčiau).


 Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų pristatymas – muziejuje

Kun. Tomas Karklys muziejaus
darbuotojams pasakoja
apie pirmąjį lietuvių
Palaimintąjį arkivyskupą
Jurgį Matulaitį
Artūro Užgalio nuotrauka

Šiemet sukanka 25 metai nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) paskelbimo palaimintuoju. Lietuvos Vyskupų Konferencija šiuos metus paskelbė Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. Vasario 3 dieną Vytauto Didžiojo karo muziejuje Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius karo kapelionas kun. Tomas Karklys su muziejaus darbuotojais dalijosi mintimis apie pirmąjį lietuvių palaimintąjį: jo gyvenimą, pamaldumą, mintis, misiją. Kunigas priminė palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius, ištartus arkivyskupo J. Matulaičio beatifikacijos dieną: „Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie rodytų mums kelią“. Šiems metams Lietuvos vyskupai parinko Palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkį: „Nugalėk blogį gerumu!“


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija