2012 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(1981)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

 Palaimintojo Jurgio Matulaičio metų pristatymas – muziejuje

Kun. Tomas Karklys muziejaus
darbuotojams pasakoja
apie pirmąjį lietuvių
Palaimintąjį arkivyskupą
Jurgį Matulaitį
Artūro Užgalio nuotrauka

Šiemet sukanka 25 metai nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio (1871–1927) paskelbimo palaimintuoju. Lietuvos Vyskupų Konferencija šiuos metus paskelbė Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais. Vasario 3 dieną Vytauto Didžiojo karo muziejuje Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius karo kapelionas kun. Tomas Karklys su muziejaus darbuotojais dalijosi mintimis apie pirmąjį lietuvių palaimintąjį: jo gyvenimą, pamaldumą, mintis, misiją. Kunigas priminė palaimintojo popiežiaus Jono Pauliaus II žodžius, ištartus arkivyskupo J. Matulaičio beatifikacijos dieną: „Šventuosius reikia priimti širdimi ir tikėjimu, kad jie rodytų mums kelią“. Šiems metams Lietuvos vyskupai parinko Palaimintojo Jurgio Matulaičio šūkį: „Nugalėk blogį gerumu!“

Kiekviename žmoguje yra ir altruizmo, ir egoizmo užuomazgų. Ir pats didžiausias šviesuolis turi savo tamsiąją pusę. Popiežius Benediktas XVI enciklikoje „Deus caritas est“ („Dievas yra meilė“) rašo, kad visada egzistuos kančia, besišauksianti paguodos ir pagalbos, visada egzistuos vienatvė, bus materialinio stygiaus situacijų, kai reikės padėti artimui. Tačiau svarbu nesitaikstyti su blogiu, net jeigu jis tampa įprastu gyvenimo būdu, daugumos balsu, nerašyta ar užrašyta taisykle. Tačiau jeigu matome tik tai, kas problemiška, atimame iš savęs ir kitų gebėjimą džiaugtis ir skubame kitų trūkumuose įžvelgti blogį, užuot parodę supratimą ir kantrybę. Nuo savo vidinių skausmų stengiamės pabėgti aptarinėdami kitų nesėkmes ir gyvenimus, globalines katastrofas. Paskęstame kasdienybės rūpesčiuose ir per amžiną skubėjimą tampame abejingesni vienas kitam, nuvertiname žmogiškojo ryšio svarbą. Tai tampa kolektyvo, bendruomenės, visuomenės liga.

Palaimintasis Jurgis Matulaitis savo nuveiktais darbais mums primena, kad gėris gali kilti tik iš gėrio. Tam prireiks svarbiausiųjų kiekvieno mūsų savybių: meilės, drąsos, vidinės šilumos, tikėjimo. Svarbu neprarasti ryšio su žmonėmis, nuoširdumo, atvirumo, puoselėti optimistišką požiūrį į permainas, ateitį, gerbti ir tausoti draugus bei kolegas, nekaltinti visomis savo bėdomis aplinkinių.

Kun. T. Karklys pakvietė darbuotojus dalyvauti ALFA kurse. Šis kursas, skirtas evangelizacijai, Anglikonų Bažnyčioje prasidėjo 1990 metais, vėliau sparčiai plito ir kitose krikščioniškose konfesijose. Šiuo metu daugiau nei 13 milijonų žmonių yra dalyvavę ALFA kurse. Kursą sudaro 15 temų, kurios įdomiai pristato krikščioniškąjį tikėjimą.

Regina Rajeckienė,
Vytauto Didžiojo karo muziejaus
Edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija