2012 m. vasario 10 d.    
Nr. 6
(1981)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Atsiliepkite, buvę tremtyje vaikai

Geležinkelietis Kazimieras
Kiznis (dešinėje) prie savo
namų Kaune su iš Sibiro
parvežtais vaikais. Buvo
parvežta 17–19 vaikų.
Nuotraukoje nėra 4–5 vaikų,
kuriuos giminės atsiėmė
geležinkelio stotyje. Antroje
eilėje kairėje (margais
marškinėliais) – Steponas
Jurgis Gobis (1947 metai)

1941-ųjų tremtiniams teko ypač sunkūs išbandymai. Pirmas, pats skaudžiausias ir lemtingiausias smūgis tremiamoms Lietuvos šeimoms (inteligentų, verslininkų, pasiturinčių ūkininkų ir kitoms) buvo vyrų (tėvų) atskyrimas nuo šeimų. Be to, Lietuvos moterų, vaikų ir senolių apgyvendinimo vietose laukė nauji iššūkiai: vietos gyventojų priešiškumas („atvežė banditus, fašistus, liaudies priešus“), gyvenimui netinkamas būstas, skurdus ir menkas maistas, kortelių sistema, komendantūros režimas. Moterims buvo skirti nepakeliami miško bei kiti darbai ir neįvykdomos darbų normos. Daugeliui nemokėjo atlyginimo, nebuvo šiltų, darbui tinkamų drabužių, poilsio dienų, medicininės pagalbos. Rusų kalbos barjeras sudarė sąlygas vietinių valdininkų apgaulei ir savivalei, tremtinių išnaudojimui.


Rašė ekologine tema

Bronius VERTELKA

Su savo rašiniu supažindina
naujamiestietis moksleivis
Egidijus Vadapalas. Šalia jo –
mokytoja Algima Markavičienė

Panevėžio rajone antrą kartą buvo paskelbtas rašinių ekologine tema konkursas. Pirmajame, vykusiame 2010 metais, jų buvo gauta 32, o antrajame – jau 38. Iš Karsakiškio seniūnijos atkeliavo 7, iš Krekenavos – 6, iš Naujamiesčio – 8, tiek pat ir iš Velžio seniūnijos, ir po 4 – iš Smilgių seniūnijos bei Mokinių kūrybos ir sporto centro, o iš Upytės seniūnijos – tik vienas. Konkurso tikslas buvo skatinti rajono gyventojus ugdytis ekologinę pasaulėžiūrą, kelti aplinkos apsaugos problemas  ir ieškoti jų sprendimo būdų, plėtoti ekologinį ir aplinkos apsaugos švietimą. Siūlytos temos irgi buvo ne abstrakčios. Tai – „Šeimos daržas“, „Maistas – vaistas ir sveikata“, „Ekologinė gyvensena“, „Sveika gamta – sveikas žmogus“, „Kraštovaizdžio saugojimas, puoselėjimas“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija