2012 m. kovo 2 d.    
Nr. 9
(1984)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Vasario 16 -oji prie signataro kapo

Renginio dalyviai prie
Donato Malinausko kapo

Onuškis. Nors nedidelis šis miestelis, seniūnijos ir parapijos centras, turintis vos pusseptinto šimto gyventojų, tačiau Vasario 16-oji čia švenčiama iškilmingai, ypač po to, kai 1993 metais šventoriuje buvo perlaidoti iš Altajaus krašto parvežti Nepriklausomybės akto signataro, agronomo ir diplomato, visuomenės veikėjo Donato Malinausko (1869–1942) palaikai.


Bendruomenėse

Nepriklausomybės diena prie Vytauto Didžiojo paminklo

Pajevoniečiai nuo bažnyčios
per kapines eina prie
Vytauto Didžiojo paminklo

Pajevonys. Vasario 16-ąją Pajevonio parapijos bažnyčioje vyko šv. Mišios, skirtos Lietuvos Nepriklausomybės dienai paminėti. Tą dieną bažnyčia atrodė tikrai įspūdingai. Susirinko daug tikinčiųjų, „Caritas“ narių, Šaulių sąjungos atstovų, pasipuošusių uniformomis. Gerai nuteikė šventiškai išpuošta bažnyčia, gražiai giedojo choras. Ne vieną nuteikė apmąstymams klebono kun. Franso Kuklio pasakytas prasmingas pamokslas. Pasibaigus šv. Mišioms tikinčiųjų procesija, nešina vėliavomis ir gėlių puokštėmis, patraukė prie Vytauto Didžiojo paminklo. Ten sugiedojo Lietuvos himną, padėjo vainiką, uždegė žvakes. Po minėjimo klebonas visus dalyvavusius šventėje pakvietė į parapijos namus puodeliui arbatos. Gaila, kad šventėje nedalyvavo ir prie jos organizavimo neprisidėjo Pajevonio seniūnas G. Bisikirskas. Matyt, todėl ir sniegas prie Vytauto Didžiojo paminklo nebuvo nukastas. Dar būtų labai gražu, kad vakarais paminklas būtų apšviestas.


Bendruomenėse

Prisiminė praeitį ir pagerbė geriausius

Gintarė Martinaitienė

Danutė Baukytė pasakojo
apie tų laikų įvykius

Vasario 16-oji Šakių rajone pasitikta gausybe renginių, skirtų Lietuvos nepriklausomybės dienai paminėti. Daugelyje miestelių ir seniūnijų iškilmingai keltos vėliavos, surengti minėjimai, teiktos nominacijos šviesuoliams. Daugelyje seniūnijų iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis. Šakiuose  Lietuvos Trispalvės iškėlimo 60-osios metinės paminėtos prie vandentiekio bokšto.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija