2012 m. gegužės 4 d.    
Nr. 18
(1993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Duris atvėrė atstatyta vienuolyno šeimyntrobė

Rūta Averkienė

Kalba Vilkaviškio vyskupas
Rimantas Norvila. Centre –
kanauninkas Valius Zubavičius OP

Liškiava. Vienuolyno ansamblis pasipuošė dar vienu puikiu statiniu – atstatyta šeimyntrobe.

Lietuvos perlu pelnytai šalies ir užsienio turistų vadinamas šis kultūros ir turizmo reikmėms pritaikytas XVII amžiaus kultūros paveldo objektas dar labiau vilios lankytojus. Tuo turėjo puikią progą įsitikinti dalyvavusieji šeimyntrobės pašventinimo ir atidarymo iškilmėse. Į renginį atvyko Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, kitų dvasininkų, Varėnos rajono savivaldybės vadovai bei kiti garbūs svečiai, vienaip ar kitaip prisidėję prie to, kad šis pastatas prisijungtų prie Liškiavos vienuolyno ansamblio.


Gimtasis kraštas

Talkininkai Vaižganto gimtinėje

Vytautas BAGDONAS

Talkos rašytojo kanauninko
Juozo Tumo-Vaižganto tėviškėje –
Malaišių sodžiuje – akimirka

Svėdasų seniūnija ir asociacija Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ geros valios žmones jau kelintą pavasarį pakviečia į aplinkos tvarkymo talką lietuvių literatūros klasiko kanauninko Juozo Tumo-Vaižganto gimtuosiuose Malaišiuose. Tokia talka vyko ir balandžio 20-ąją. Nors to penktadienio rytmetį lynojo, tačiau žmonių neišgąsdino. Į gilią senovę menantį etnografinį Malaišių kaimą susirinko nemažas būrys talkininkų. Kai kurie jų – nuolatiniai talkų dalyviai. Tumų sodybvietėje nukritusius medžių lapus grėbstė, šiukšles rinko veikli Vaižgantiečių klubo „Pragiedrulys“ narė, Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus renginių organizatorė Aldona Bagdonienė, kartu triūsė vaitkūniečiai kultūros namų dramos kolektyvo nariai Angelė Belaūsienė, Rita Tranienė, Vidas Balaišis. Važiuodami į talką vaitkūniečiai Rita ir Saulius Tranai pasikvietė kartu ir savo anūką Igną, kuris paviešėti pas senelius atvažiavo iš Kauno. Septintus metus einantis Ignas galėjo ne tik apžiūrėti Vaižganto gimtinę, bet ir pasidarbuoti nešiodamas sugrėbtus lapus į krūvą. Grįžęs į Kauną, turės apie ką papasakoti vaikų darželyje... Prie lapus grėbiančių, aplinką tvarkančių talkininkų prisidėjo Malaišių vienkiemio gyventoja Milda Dagytė. Aktyvus kultūros namų dramos kolektyvo narys kunigiškietis Pranas Maišelis, nuolat dalyvaujantis tokiose talkose Malaišiuose, ėmėsi genėti liepų šakas. Svėdasų seniūnijos seniūnas Valentinas Neniškis kartu su seniūnijos vairuotoju-ūkvedžiu Petru Šukiu į Malaišius patalkinti atvežė ir porą viešuosius darbus dirbančių žmonių.


Gimtasis kraštas

Paminėta svarbi sukaktis

Rūta Averkienė

Merkinėje, Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, vyko Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Jogailos Magdeburgo teisių suteikimo Vilniaus miestui 625 metų sukakties paminėjimas. 1387 m. kovo 22 d. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kunigaikštis ir Lenkijos karalius Jogaila Algirdaitis garbingų Vilniaus miestelėnų prašymu Merkinėje suteikė Magdeburgo teisę Vilniaus miestui ir jo žmonėms.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija