2012 m. gegužės 4 d.    
Nr. 18
(1993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės  dekanate

55-eri Dievo palaimos metai

Kun. Vladislovo Juškio knygos

Pagramantis. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje balandžio 22-ąją, sekmadienį, klebonas kun. Vladislovas Juškys šventė 55 metų kunigystės sukaktį. Neseniai perkopęs aštuntą dešimtį, kunigas tarnavo įvairiuose Žemaitijos krašto kampeliuose. Pradėjęs Plungėje vikaru, vėliau 23 metus darbavosi Gadūnavo (Telšių r.), 14 metų – Alsėdžių (Plungės r.), nuo 2001 metų – Pagramančio parapijos klebonu. Kunigo išmintis, energija ir metų turtas suguldytas į prasmingą veiklą. Pernai buvo išleista ir visuomenei pristatyta jo poezijos knygelė „Dieve, tau save aukoju“, kurioje beveik 70 sueiliuotų gyvenimų. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas Dievo namams, kuriems kunigas aukoja visą savo esybę ir eiles. Šiemet belaukiant jubiliejaus išleista dar viena pasakojimų apie Gadūnavo parapiją, bažnyčią, joje dirbusius kunigus knyga „Trumpa Gadūnavo parapijos istorija“.


Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Prisiminė kraštietį

Artimieji prie tėvų Vaitėnų kapo
Jurgio ŠEDUIKIO nuotraukos

Molėtai. Balandžio 22 dieną pilnutėlėje Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje dekanas klebonas mons. Kęstutis Kazlauskas aukojo šv. Mišias už žymų šio krašto sūnų gydytoją Mykolą Vaitėną. Šv. Mišiose giedojo Lietuvos mokslų akademijos choras (vad. Vytautas Verseckas, koncertmeisterė, chormeisterė Judita Taučaitė, tarybos pirmininkas Vilius Maslauskas). Po šv. Mišių žmonės nesiskirstė, įdėmiai klausėsi Almos Šlamaitės, Ramintos Vaitėnaitės-Jacobs pasakojimų apie dr. M. Vaitėną. Koncertavo Lietuvos mokslų akademijos mišrus choras. Buvo aplankytas tėvų Silvestro ir Joanos Vaitėnų kapas Molėtų kapinėse.


Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Atvelykio šventė

Atvelykio šventės Šančių
parapijoje akimirka

ŠANČIAI. Atvelykio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kiemelyje po šv. Mišių vyko jau trečius metus klebono kun. Virginijaus Birjoto inicijuota ir tradicine tapusi Atvelykio šventė. Ją palaimino bei įžanginį žodį tarė pats klebonas. Meninėje programoje dalyvavo parapijos mokyklos, darželiai, bažnyčios jaunimo choras „Angelo sparnai“, svečiai iš Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro. Šventėje išvydome ir vaikų linksminti atkeliavusius pasakų personažus (pelytę, vištytę ir katytę), kurie su vaikais rideno margučius, šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius bei žaidė įvairiausius žaidimus. Prizas už padeklamuotą eilėraštį – saldainis. Buvo gera matyti daug besišypsančių vaikučių, kurių Atvelykio šventėje išvystame vis daugiau. Suaugę mielai šnekučiavosi, bendravo, vaišinosi arbata prie bendro vaišių stalo. Šventės metu bažnyčios kieme veikė žvakių gaminimo dirbtuvėlė. Ir maži, ir dideli galėjo savo rankomis pasigaminti vaškinę žvakutę, o už tai paaukoti bažnyčios remontui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija