2012 m. gegužės 4 d.    
Nr. 18
(1993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės  dekanate

55-eri Dievo palaimos metai

Kun. Vladislovo Juškio knygos

Pagramančio parapijos klebonas
kun. Vladislovas Juškys (su gėlėmis)
ir klebono pasveikinti atvykusiųjų
būrelis, centre – Tauragės klebonas
ir dekanas kan. Alvydas Bridikis,
Tauragės rajono meras Pranas
Petrošius, Mažonų seniūnas
Jonas Samoška

Pagramantis. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčioje balandžio 22-ąją, sekmadienį, klebonas kun. Vladislovas Juškys šventė 55 metų kunigystės sukaktį. Neseniai perkopęs aštuntą dešimtį, kunigas tarnavo įvairiuose Žemaitijos krašto kampeliuose. Pradėjęs Plungėje vikaru, vėliau 23 metus darbavosi Gadūnavo (Telšių r.), 14 metų – Alsėdžių (Plungės r.), nuo 2001 metų – Pagramančio parapijos klebonu. Kunigo išmintis, energija ir metų turtas suguldytas į prasmingą veiklą. Pernai buvo išleista ir visuomenei pristatyta jo poezijos knygelė „Dieve, tau save aukoju“, kurioje beveik 70 sueiliuotų gyvenimų. Čia pagrindinis dėmesys skiriamas Dievo namams, kuriems kunigas aukoja visą savo esybę ir eiles. Šiemet belaukiant jubiliejaus išleista dar viena pasakojimų apie Gadūnavo parapiją, bažnyčią, joje dirbusius kunigus knyga „Trumpa Gadūnavo parapijos istorija“.

Šv. Mišiose dalyvavo ir sveikinimo žodį, linkėdamas sveikatos, ramybės, prasmingų darbų, tarė Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas ir dekanas kan. Alvydas Bridikis, rajono meras Pranas Petrošius, Mažonų seniūnas Jonas Samoška, Pagramančio pagrindinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja Danutė Šerpytytė, mokytojos Liongina Vaičekauskienė, Viktorija Juknaitė. Pavasarinius sveikinimus ir Dievo palaimos, sveikatos, stiprybės linkėjimus išsakė bendruomenės centro „Gramančia“ vadovas Algirdas Turčinavičius ir narė Aldona Kalašinskienė. Kunigo atvyko pasveikinti ir labai džiaugėsi prasminga istorine, nemažai darbo metų pareikalavusia kunigo knyga apie Gadūnavo parapijos istoriją Telšių rajono Gadūnavo seniūnė Inesa Kęsminienė, Zofija Lingienė, bibliotekininkė Gražina Narmontienė. Džiaugsmingų dienų, sveikatos, energijos linkėjo bažnyčios choristai, vadovaujami vargonininkės Astos Juknienės, kunigo giminės, artimieji ir Pagramančio parapijiečiai.

Virgina Bartušienė,
Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija