2012 m. gegužės 4 d.    
Nr. 18
(1993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Atvelykio šventė

Atvelykio šventės Šančių
parapijoje akimirka

Žodį taria klebonas
kun. Virginijus Birjotas

ŠANČIAI. Atvelykio sekmadienį Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios kiemelyje po šv. Mišių vyko jau trečius metus klebono kun. Virginijaus Birjoto inicijuota ir tradicine tapusi Atvelykio šventė. Ją palaimino bei įžanginį žodį tarė pats klebonas. Meninėje programoje dalyvavo parapijos mokyklos, darželiai, bažnyčios jaunimo choras „Angelo sparnai“, svečiai iš Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centro. Šventėje išvydome ir vaikų linksminti atkeliavusius pasakų personažus (pelytę, vištytę ir katytę), kurie su vaikais rideno margučius, šoko, dainavo, deklamavo eilėraščius bei žaidė įvairiausius žaidimus. Prizas už padeklamuotą eilėraštį – saldainis. Buvo gera matyti daug besišypsančių vaikučių, kurių Atvelykio šventėje išvystame vis daugiau. Suaugę mielai šnekučiavosi, bendravo, vaišinosi arbata prie bendro vaišių stalo. Šventės metu bažnyčios kieme veikė žvakių gaminimo dirbtuvėlė. Ir maži, ir dideli galėjo savo rankomis pasigaminti vaškinę žvakutę, o už tai paaukoti bažnyčios remontui.

Atvelykio šventę organizavo klebonas bei parapijos komanda, kurią sudaro Šeimų grupelė, „Caritas“, Šv. Ignaco Lojolos maldos grupelė, bažnyčios tarnautojai bei jaunimo choras „Angelo sparnai“. Šis choras su dideliu užsidegimu bei iniciatyva ruošiasi labdaros koncertui, kurio metu surinktos aukos bus skiriamos bažnyčiai remontuoti. Šios šventės metu jaunimas kreipėsi į susirinkusius ir pareiškė: „Darysime viską, kad mūsų bažnyčia suspindėtų baltumu!“

Gabrielė Šlipaitytė,
Jaunimo choro „Angelo sparnai“ narė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija