2012 m. gegužės 4 d.    
Nr. 18
(1993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežiaus palinkėjimai naujiesiems kunigams

Mindaugas BUIKA

Balandžio 29 dieną popiežius
Benediktas XVI suteikė kunigystės
šventimus Romos seminarijas
baigusiems diakonams

Stebėtina pašaukimų įvairovė

Ketvirtąjį Velykų sekmadienį, kuris pagal šv. Mišių Evangelijos skaitinius vadinamas Gerojo Ganytojo sekmadieniu ir kartu jau 49 metus yra Pasaulinė maldų už dvasinius pašaukimus diena, popiežius Benediktas XVI tradiciškai kunigystės šventimus suteikė devyniems Romoje veikiančias kunigų seminarijas baigusiems diakonams. Šeši iš balandžio 29 dieną Šv. Petro bazilikoje šventimus gavusių naujųjų kunigų buvo italai ir trys užsieniečiai, po vieną atstovavę įvairiems žemynams: Azijai (iš Vietnamo), Lotynų Amerikai (iš Kolumbijos) ir Afrikai (iš Dramblio Kaulo Kranto).


Motina Marija: „Visi sugrįžkite pas mano Sūnų!”

Kun. Vytenis Vaškelis

Globalinė ir agresyvi pramogų industrija kaip aštuonkojis savo hipnotizuojančio melo čiuptuvais apraizgo ypač patiklių jaunų žmonių mąstymą, įsiskverbia į jų širdis ir užvaldo. Tada civilizacijos pažanga įgyja groteskiškų savybių, liudijančių, jog didelės visuomenės dalies dvasia serga destruktyviomis vėžio ligomis, nes, pasak amerikiečių rašytojo V. Goro, „šiuolaikinė diktatūra neateina vilkėdama juoda ar ruda uniforma. Mes išugdome ją per televiziją, pramogas, pasilinksminimus. Ir per auklėjimą, darantį tautą kvailiais“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija