2012 m. gegužės 4 d.    
Nr. 18
(1993)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Jubiliejų pasitikęs kunigas neabejingas ir valstybės reikalams

Auksinį kunigystės jubiliejų
švenčiantis kunigas Algimantas
Keina už nueitą kelią dėkoja
Aušros Vartų Švč. Mergelei
Marijai ir visiems geros
valios žmonėms
Autoriaus nuotrauka

Šiais prisitaikėliškumo ir noro prisiderinti prie esamos tvarkos ar vyraujančios nuomonės laikais nelengva atrasti žmogų, kuris išdrįstų išreikšti savo vienokį ar kitokį požiūrį į mus supančią sudėtingą socialinę ar dvasinę aplinką. Eiti prieš srovę, kaip pasakytų prieš 90 metų gyvenę ir kūrę maištingieji „keturvėjininkai“, – ne kiekvienam lemta. Iš tiesų visų pirma juk reikia turėti ne tik tvirtos valios, bet ir drąsos, idealizmo siekiant išjudinti inertiškos visuomenės senuosius, sustabarėjusius, įvairiausiomis ydomis apneštus būties akmenis. Tikriausiai nesuklystume, jei tarp tokių asmenybių paminėtume kunigą Algimantą KEINĄ, balandžio 18-ąją tyliai ir kukliai paminėjusį auksinį tarnystės Dievui ir Bažnyčiai jubiliejų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija