2012 m. birželio 1 d.    
Nr. 22
(1997)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Atvėrė duris nauja biblioteka

Dovanų atnešė Pagėgių klebonas
kun. Vytautas Gedvainis

Pagėgiai. Savivaldybės viešosios bibliotekos bendruomenė visus knygos bei bibliotekos bičiulius – kraštiečius ir savivaldybės svečius – pasitiko naujose, specialiai bibliotekai pritaikytose patalpose Jaunimo gatvėje.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos naujojo pastato atidarymo ir bibliotekos 75-čio proga pasveikinti krašto bibliotekininkių ir apžiūrėti naujosios bibliotekos buveinės skubėjo Pagėgių savivaldybės vadovai, bibliotekos rėmėjai ir geradariai, krašto įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų bendruomenės, kolegos iš Klaipėdos regiono viešųjų bei akademinių bibliotekų, žymūs raštijos, visuomenės veikėjai iš Klaipėdos, Panevėžio, Šilutės, Vilniaus, žiniasklaidos atstovai, viešosios bibliotekos skaitytojai ir lankytojai.


Bendruomenėse

Kai sustojo pirmasis traukinys

Konferencijoje, skirtoje Varėnos miesto 150 metų jubiliejui, prisiminti svarbiausi istorijos akcentai

Rūta Averkienė

I vietos laimėtoja Varėnos
„Ryto“ vidurinės mokyklos
12 kl. mokinė Regita Bukytė,
kurios sukurtas logotipas
bus naudojamas ant Savivaldybės
ir kitų miesto įstaigų dokumentų

Varėna. 2012-ieji miestui – jubiliejiniai. Sukanka lygiai 150 metų nuo tada, kai 1862 m. rugsėjo 5 d. Varėnoje sustojo pirmasis traukinys. Būtent nuo tada ir pradėta skaičiuoti Varėnos miesto istorija, kuri visais laikais buvo itin glaudžiai susijusi su geležinkeliu ir traukiniais.

Ta proga Varėnos rajono savivaldybė kartu su kitomis miesto įstaigomis bei pagrindiniu šventės rėmėju AB „Lietuvos geležinkeliai“ šiemet organizuoja jubiliejinių renginių ciklą.


Bendruomenėse

Atgimė evangelikų liuteronų bažnyčia

Saulius Sodonis

Atidarymo juostą kerpa (iš kairės):
Seimo narys Kęstas Komskis,
vysk. Mindaugas Sabutis,
kun. Mindaugas Kairys
ir remonto darbų vadovas
Saulius Bagdonas

VILKYŠKIAI. Balandžio 14-ąją čia vyko didžiulės iškilmės: naujam gyvenimui prikelta sužibo restauruota evangelikų liuteronų bažnyčia. Ją pašventino vyskupas Mindaugas Sabutis. Kartu su juo bei vietos kunigu Mindaugu Kairiu meldėsi ir maldai susirinkusiuosius telkė dar penki evangelikų liuteronų kunigai. Tądien čia dar vyko ir nuostabus vyrų vokalinio ansamblio „Quorum“ koncertas, buvo prisimintas ir pagerbtas su šiomis vietomis siejamas vokiečių rašytojas Johanesas Bobrovskis, apie įvykdytus Vietos veiklos grupės (VVG) projektus papasakojo vienas iš asociacijos vadovų.


Bendruomenėse

Sentikiai kryžiumi pagerbė protėvius

Petras IVANOVAS

Bendruomenės nariai šalia
pašventinto kryžiaus

Rusteikiai. Daugiau kaip prieš šimtmetį buvo pastatyta dabartinio Zarasų rajono teritorijoje esanti Rusteikių sentikių cerkvė. Keitėsi santvarkos, valdžios, tačiau čia visada rinkosi tikintieji. Cerkvė tenkino žmonių dvasinius poreikius, jie čia meldėsi, atlikdavo apeigas. Aplinkiniuose kaimuose mažėjo žmonių, nebuvo energingo vadovo. Nyko cerkvė, nyko ir bendruomenė. Žmonės ieškojo išeities. Kai religinei bendruomenei ėmė vadovauti Aleksandras Volkovas, veikla greitai ir žymiai pagerėjo. Lietuvos sentikių Pamorų cerkvės Aukščiausios tarybos, visų tikinčiųjų pastangų dėka atgijo šio krašto žmonių gyvenimas. Buvo suremontuoti ir maldos namai – cerkvė. Tikintieji 2008 metais iškilmingai paminėjo jos pastatymo 100-ąsias metines. Daug darbų atsirado ir po jubiliejaus iškilmių. Dabar įrengiami bendruomenės namai. Jie skirti tikinčiųjų poreikiams.


Bendruomenėse

Šventėje – ir žalumynų sodinimas

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Šv. Mišios Labanoro bažnyčioje.
Iš dešinės: Molėtų vikaras
kun. Mindaugas Grenda, Labanoro
klebonas kun. Jurgis Kazlauskas,
Švenčionių rezidentas kun. Steponas
Tunaitis, Molėtų dekanas ir klebonas
mons. Kęstutis Kazlauskas,
Kuktiškių klebonas mons. Juozapas
Čeberiokas, Balnininkų ir Lyduokių
klebonas kun. Ladislovas Baliūnas
SJ. Tarpduryje stovi zakristijonas
Algirdas Gogelis

LABANORAS. Gegužės 8 dieną Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos klebonas kun. Jurgis Kazlauskas (aptarnaujantis dar ir Kirdeikių bei Saldutiškio parapijas) organizavo gražią ir prasmingą šventę – bažnyčios teritorijos papuošimą žalumynais, minint dvejus metus nuo kapsulės, liudijančios sudegusios bažnyčios atstatymą, įdėjimo.

Primintina, kad Labanoro bažnyčia, minima nuo 1522 metų, ne kartą perstatyta. Priešpaskutinė bažnyčia, atstatyta 1820 metais (1798-aisiais ji sudegė), pripažinta architektūros paminklu: joje, kaip rodo statistika, buvo 17 dailės paminklų. Nuo 2005 metų pradėti ir 2009-ųjų vasarą baigti bažnyčios restauravimo darbai, tačiau gruodžio 21-osios naktį bažnyčia sudegė (liko tik varpinė).


Bendruomenėse

Kunigo gimtojoje sodyboje

Bronius VERTELKA

Gražiai giedojo kun. A. Lipniūno
pagrindinės mokyklos moksleiviai

TALKONIAI. Kaimo sodyboje, kurioje 1905 metais gimė būsimas kunigas, profesorius Alfonsas Lipniūnas, gegužės 18-ąją, penktadienį, vyko gegužinės pamaldos. Jose dalyvavo Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, Pasvalio dekanas kun. Algis Neverauskas, Pumpėnų parapijos kunigai, vienuolės, parapijiečiai, Pumpėnų seniūnė Regina Rapkevičienė, nemažas Panevėžio A. Lipniūno pagrindinės mokyklos moksleivių būrelis su savo direktore ir mokytojais.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija