2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žuvo Slavikų ir Sudargo klebonas

A†A kun. Darius SRUOGINIS (1975 06 27–2000 08 06–2012 07 10)

Kun. Darius Sruoginis

Liepos 11 dieną buvome sukrėsti tragiškos kunigo Dariaus Sruoginio žūties. Jis žuvo liepos 10 dieną važiuodamas motociklu Vokietijoje. Daugelis jį pažinojo kaip nuoširdų, draugišką dvasininką, kuris šiuo metu tikintiesiems patarnavo Sudargo ir Slavikų parapijose.

Kun. D. Sruoginis gimė 1975 m. birželio 27 d. Pentviršių kaime, Paluobių parapijoje. 1982–1990 metais mokėsi Paluobių pagrindinėje mokykloje, o 1990–1993 metais – Griškabūdžio vidurinėje mokykloje. 1993 metais įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, o nuo 1999 metų pasiruošimą kunigystei tęsė Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijoje Marijampolėje. 2000 m. rugpjūčio 6 d. įšventintas kunigu ir paskirtas Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaru, o 2004 m. gegužės 12 d. – Sudargo ir Slavikų parapijų klebonu.


Tarnavęs garbingai ir kukliai

A†A kun. Konstantinas VELIONIŠKIS MIC
(1916 11 12–1942 02 01–2012 07 05)

Liepos 5 dieną, eidamas 96-uosius metus, Marijampolės ligoninėje mirė kun. Konstantinas Velioniškis MIC. Jis gimė 1916 m. lapkričio 12 d. Balsupių kaime, Keturvalakių parapijoje. Baigęs Balsupių pradinę mokyklą 1927–1935 metais mokėsi Marijampolės marijonų gimnazijoje, kurią baigęs, 1936 m. rugsėjo 15 d. įstojo į Marijonų vienuoliją. 1935–1938 metais studijavo Kauno kunigų seminarijoje, o 1938–1939 metais – Romoje, kur įgijo teologijos bakalauro laipsnį. Dėl artėjančio karo neramumų 1939 metais grįžo į Lietuvą ir Kauno VDU Teologijos fakultete apgynė licenciato laipsnį. 1942 m. vasario 1 d. įšventintas kunigu. 1942– 1946 metais trumpai darbavosi Marijampolėje, Varėnoje, Skardupiuose ir Gegužinėje, o nuo 1946 metų – Telšių vyskupijoje: 1946–1949 metais – Žemaičių Kalvarijoje, 1949–1950 metais – Šilutėje, 1950–1959 metais – Kartenoje, 1959–1971 metais Pakražantyje, 1971–1995 metais – Tveruose. 1995 metais apsigyveno Kauno marijonų vienuolyne ir patarnavo Šv. Gertrūdos bažnyčios tikintiesiems.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija