2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Žuvo Slavikų ir Sudargo klebonas

A†A kun. Darius SRUOGINIS (1975 06 27–2000 08 06–2012 07 10)

Kun. Darius Sruoginis

Liepos 11 dieną buvome sukrėsti tragiškos kunigo Dariaus Sruoginio žūties. Jis žuvo liepos 10 dieną važiuodamas motociklu Vokietijoje. Daugelis jį pažinojo kaip nuoširdų, draugišką dvasininką, kuris šiuo metu tikintiesiems patarnavo Sudargo ir Slavikų parapijose.

Kun. D. Sruoginis gimė 1975 m. birželio 27 d. Pentviršių kaime, Paluobių parapijoje. 1982–1990 metais mokėsi Paluobių pagrindinėje mokykloje, o 1990–1993 metais – Griškabūdžio vidurinėje mokykloje. 1993 metais įstojo į Kauno Tarpdiecezinę kunigų seminariją, o nuo 1999 metų pasiruošimą kunigystei tęsė Vilkaviškio vyskupijos Palaimintojo Jurgio Matulaičio kunigų seminarijoje Marijampolėje. 2000 m. rugpjūčio 6 d. įšventintas kunigu ir paskirtas Kudirkos Naumiesčio parapijos vikaru, o 2004 m. gegužės 12 d. – Sudargo ir Slavikų parapijų klebonu.

Kun. D. Sruoginis antradienį buvo pašarvotas Slavikų parapijos Šv. Onos bažnyčioje. Trečiadienį 17 val. buvo aukojamos šv. Mišios, po kurių išlydėtas į gimtąją Paluobių parapiją.  Laidotuvių šv. Mišios aukotos vakar, ketvirtadienį, Paluobiuose.

Meldžiame Dievo gailestingumo a. a. kunigui Dariui ir reiškiame nuoširdžią užuojautą jo artimiesiems.

Pagal Vilkaviškio vyskupijos kurijos informaciją
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija