2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Atgaivino bažnyčią

Jonas PETRONIS

Zarasų rajono meras Arnoldas
Abramavičius ir Lietuvos
kultūros paveldo departamento
direktorė Diana Varnaitė
(kairėje) kerpa juostą

Renovuota Stelmužės
Šv. Kryžiaus bažnyčia

Šventės vedėjai Vasilijus
Trusovas ir Violeta Gaidienė
suteikė daug malonių akimirkų

Groja Suvieko kaimo kapeloje
seniūnas Gintautas Altanas

Prie naujosios bažnyčios

STELMUŽĖ. Tai gerai žinoma vietovė ne tik Zarasų rajone, bet ir Lietuvoje. Daugiausia žinoma apie seniausią Europoje ąžuolą. Jis jau paseno, bet dar leidžia savo šakas, o netoliese, kalno viršūnėje, stovi unikali Šv. Kryžiaus bažnyčia. Įdomi jos istorija. Ji byloja, kad čia ošė didžiuliai Lygumų miškai. Čia ir buvo liuteronų koplyčia. Stelmužės dvaro darbininkai būdavo iš Latvijos atkeliavę. Tačiau po daug metų jie išnyko iš šių kraštų. Jų vietą užėmė lietuviai, kurie dažnai bėgdavo iš dvaro dėl sunkios baudžiavos. Dvaro tarnai jų ieškodavo, surasdavo ir plakdavo rykštėmis. Dvarininkas išsiaiškino, dėl kokių priežasčių taip dažnai baudžiauninkai bėga iš dvaro. Viena iš svarbiausių buvo ta, kad šiame krašte nebuvo bažnyčios. Dvarininkas pažadėjo pastatyti Stelmužėje bažnyčią ir savo žodį ištesėjo. Stelmužės Šv. Kryžiaus bažnyčia yra labai įdomus talentingų kaimo meistrų kūrinys. Medinė evangelikų reformatų klasicistinio stiliaus bažnyčia Stelmužėje iškilo 1650 metais Livonijos baronų Folkerzambų rūpesčiu. Meistrai pastatė ją vien tik kirviu, kaltu ir pjūklu. Bažnyčioje beveik nėra vinių. Vinimis sukaltos tik durys. 1713 metais bažnyčia buvo latvių meistrų atnaujinta. Remontą finansavo Stelmužės dvaro savininkas baronas Folkerzambas. Šie meistrai irgi išsaugojo savo pirmtakų tradicijas – sienojai buvo tašomi kirviu. Manoma, kad tada ir buvo įrengtas dabartinis altorius ir sakykla. 1880 metais ji vėl buvo remontuota, tačiau šiam kultūros paveldo objektui dėmesio buvo skirta nedaug. Nuo 1908 metų ši bažnyčia tapo Katalikų bažnyčia. Stelmužės bažnyčioje vyko ne tik sakralinės apeigos. Čia buvo įsikūręs ir Bažnytinio meno muziejus. Ir bažnyčia, ir muziejus sulaukdavo nemažai lankytojų.

Tačiau jau senokai bažnyčia dėl avarinės būklės uždaryta. Rajono savivaldybės tarybos ir administracijos dėka jos restauravimas pajudėjo. Iš Europos žemės ūkio fondo Kaimo plėtros programos restauravimo darbams atlikti gauta 690 tūkstančių litų. Į šią gražią iniciatyvą atsiliepė ir Kultūros paveldo departamentas, paskyręs šiam mediniam stebuklui renovuoti 145 tūkstančius litų. Praėjusiųjų metų pabaigoje buvo pakeistas prakiuręs stogas, meistrai sutvirtino bažnyčios pamatus. Šiemet atlikti interjero restauravimo darbai. Stelmužės bažnyčios restauravimo projekto autorė – architektė Regina Smilgevičiūtė, projektą parengė VĮ ,,Lietuvos paminklai“, o restauravimo darbus atliko uždarosios akcinės bendrovės „Restauracija“ ir ,„Nivara“.

Tad į Stelmužės Šv. Kryžiaus bažnyčios – unikalaus kultūros paveldo objekto – atidarymo po tvarkybos darbų iškilmes gausiai prigužėjo parapijiečių, zarasiškių bei svečių. Zarasų rajono savivaldybės meras Arnoldas Abramavičius ir Kultūros paveldo departamento prie LR kultūros ministerijos direktorė Diana Varnaitė iškilmingai perkirpo juostą, o bažnyčios šventinimo apeigas atliko bei šv. Mišias aukojo Zarasų Švč. Mergelės Ėmimo į dangų bažnyčios klebonas dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas. Jis išsakė mintį, kad ši bažnyčia būtų visiems šio krašto žmonėms ne tik kultūros paveldo paminklas, bet ir dvasingumo vieta.

Pasibaigus šv. Mišioms, šventė tęsėsi prie bažnyčios. Padėkota renovavimo organizatoriams ir vykdytojams. Rajono savivaldybės meras A. Abramavičius jiems ne tik pasakė daug padėkos žodžių, bet ir pažadėjo, kad jau ateinančiais metais turėtų prasidėti ir varpinės restauravimo, ir parko tvarkymo darbai. Renovuotos bažnyčios simbolinį raktą rajono merui įteikė UAB „Nivara“ direktorius Vincas Liutkevičius, o meras jį perdavė Zarasų krašto muziejaus, kuris ir prižiūri šį kultūros paveldo objektą, direktorei Ilonai Vaitkevičienei.

Šiltai šventės dalyvių buvo sutikta Kultūros paveldo departamento direktorė Diana Varnaitė. Ji džiaugėsi šiuo įvykiu ir sakė, kad Stelmužės bažnyčia, prisikėlusi naujam gyvenimui, reikšminga šalies kultūros paveldui, šio krašto žmonėms ir visai Lietuvai. Zarasų krašto muziejaus direktorė Ilona Vaitkevičienė į bažnyčios atidarymo iškilmes atvyko su Šlyninkos malūne iškeptais lietuviškos duonos kepalais. Jie buvo įteikti Kultūros paveldo departamento direktorei D. Varnaitei ir UAB „Nivara“ direktoriui V. Liutkevičiui. Lietuvos Respublikos garbės kraštotyrininkas Jonas Nemanis prisiminė žmones ir darbus, kurie buvo padaryti saugant ir puoselėjant šiuos nuostabius Stelmužės karšto paminklus.

Šventės dalyviams koncertavo Avilių kaimo ansamblis „Karkluoja“, vadovaujamas Danutės Alaunienės, Suvieko folkloro ansamblis „Čičirys“ bei liaudiškos muzikos kapela „Cinkelis“, kuriems vadovauja Diana Skvarčinskaitė. Beje, kapeloje grojo ir Suvieko seniūnas Gintautas Altanas.

Visi meno saviveiklos entuziastai, šventės dalyviai sudainavo dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“.

Zarasų rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija