2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

„Tautišką giesmę“ giedoti pakvietė ir kaimynus

Vytautas BAGDONAS

Sugiedoti „Tautišką giesmę“
susirinko gausus būrys vietinių
gyventojų ir jų svečių, atvyko
ir kaimynėliai iš Svėdasų
seniūnijos Vaitkūnų
bei Kunigiškių kaimų

Nuotaikingas atrakcionas
dar sykį „išbandė“ kaimynų jėgas

Visada puošniame Vilkaviškio
Katedros šventoriuje skambėjo
dieviška saksofono melodija,
spalvomis liejosi dailininkų
fantazija

Giedoti „Tautišką giesmę“ Valstybės (Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną Rokiškio rajono Kamajų seniūnijos Kalvių kultūros namų darbuotojos vietinius gyventojus kasmet pakviečia ant istorine senove alsuojančio Juodonių piliakalnio. Tokį sambūrį kultūros namų administratorė Stasė Gruoblienė ir meno vadovė Aušra Barauskienė suorganizavo ir šiais metais. Ant rūpestingai sutvarkyto, nušienauto piliakalnio susirinko ne tik Kalvių, Juodonių, Taraldžių, Ažubalių ir kitų Kamajų seniūnijos kaimų gyventojai bei pas juos viešintys svečiai, bet sulaukta ir kaimynų iš Anykščių rajono Svėdasų seniūnijos Vaitkūnų, Kunigiškių ir kitų kaimų.

Kadangi jau kuris laikas kūrybiškai bendradarbiauja Rokiškio kultūros centro Kalvių kultūros namų ir Anykščių kultūros centro Vaitkūnų skyriaus kultūros darbuotojos, pasibūti kartu ir „Tautišką giesmę“ sugiedoti buvo pakviesti ir Kamajų seniūnijos „parubežy“ esančių Svėdasų krašto vietovių gyventojai. Vaitkūnų kultūros namų renginių organizatorė Aldona Bagdonienė tokį pasiūlymą mielai priėmė ir apie tai informavo vaitkūniečius bei kunigiškiečius.

Prie įspūdingo laužo, plazdant Lietuvos Respublikos ir Kamajų seniūnijos vėliavoms, mintimis apie Valstybės dieną – ypatingos svarbos šventę, jungiančią tolimos praeities epochas su dabartimi, įprasminančią lietuvių tautos nueitą kelią nuo kunigaikštystės laikų iki europietiškai modernios šalies, – mintimis dalijosi istorija ir kraštotyra besidomintys vietiniai gyventojai ir Kamajų seniūnas Vytautas Vilys. Ant Juodonių piliakalnio susirinkusiems žmonėms buvo miela širdžiai dar kartą prisiminti, kad šios vietovės mena gilią senovę, kuomet čia gyventa sėlių (baltų genties), o Karaliaus Mindaugo dokumentuose prieš daugelį šimtmečių buvo paminėti Kalvių, Malaišių bei kitų vietovių pavadinimai.

21 valandą ant piliakalnio, kaip ir visoje Lietuvoje bei užsienio šalyse, kur tiktai gyvena lietuviai, nuskambėjo „Tautiška giesmė“. Lietuvos himną ant Juodonių piliakalnio traukė gausus būrys žmonių. Jų veidai švytėjo giedra palaima, rankose plazdėjo tautiškos vėliavėlės. Baigus giedoti, pasigirdo plojimai. Po to visi dar sudainavo dainą „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos...“

Vėliau visus linksmino Kalvių kaimo kapela, atsirado daug norinčių pasišokti, padainuoti kartu su balsingaisiais kapelos muzikantais ir dainininkais. Dviejų kaimyninių – Kamajų ir Svėdasų – seniūnijų komandos susirungė nuotaikingame atrakcione – rankšluosčiais teko mėtyti ir gaudyti vandens pripildytus balionus. Kaip ir dera panašiose prasmingose šventėse, nugalėjo draugiškumas...

Rokiškio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija