2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Pedagogai lankėsi Trinapolio vienuolyne

Žaslių pagrindinės
mokyklos pedagogai atvyko
į Trinapolio vienuolyną

Vilniuje, Verkių regioniniame parke, įsikūręs senas baroko stiliaus pastatų kompleksas – Trinapolio bažnyčia ir vienuolynas. Ansamblis pastatytas XVII–XVIII amžiuje.

Vienuolynas buvo pritaikytas gyventi 13 vienuolių, kuriuos išlaikė greta įsikūrusi slaugos ligoninė ir Krosnos dvaras. Vienuoliai trinitoriai šioje vietoje buvo apgyvendinti 1700 metais, nuo tada vietovė pavadinta Trinapoliu (trinitorių miestu).


Gestautų giminės ainiai skaičiuojami 200 metų

Gestautų giminės ainiai Karklėnuose

Birželio 16–17 dienomis  vyko Gestautų giminės ainių 200 metų sukakties minėjimas-susitikimas Karklėnuose, Vlado Gestauto poilsiavietėje. Archyvinės  medžiagos pagrindu yra sudarytas giminės genealoginis medis ir atsektas vyriausias giminės atstovas – Mataušas Gestautas (1812 07 23).

Pirmiausia visi susirinkome prie Kaltinėnų bažnyčios šventoriaus. Paskui važiavome Karklėnų link. Likus porai kilometrų iki Karklėnų, pasigirdo nuostabus bažnyčios varpo skambesys. Kražių parapijos klebonas kun. Vytautas Ripinskis aukojo šv. Mišias ir pasakė įsimintiną homiliją, palaimino giminės vėliavą. Šv. Mišios buvo aukojamos, dėkojant Aukščiausiajam už Gestautų, Trijonių, Kiupelių, Žilių ir kt. giminių gautas malones, bei prašant Amžinosios šviesos mirusiems.


Prasminga muziejininkų išvyka

Vytauto Didžiojo karo muziejaus
darbuotojai prie memorialo
Dainavos krašto partizanams

Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai įdomiai atšventė Tarptautinę muziejų bei Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienas. Jau gegužės 17-ąją direktoriaus pavaduotojas dr. Steponas Gečas kartu su Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus vedėju Algirdu Markūnu dalyvavo muziejaus organizuojamoje Šalčininkų rajono Eišiškių Stanislovo Rapolionio gimnazijoje surengtoje Kariuomenės dienos šventėje. Čia muziejininkai pristatė parodą ,,Atgimusios Lietuvos kariuomenės uniformų raida“, perskaitė pranešimą apie atkurtos Lietuvos Respublikos kariuomenės kūrimąsi, vienybės šventės ištakas ir prasmę. Gegužės 18-ąją dalis fondų darbuotojų svečiavosi pas kolegas Telšių ,,Alkos“ muziejuje ir Žemaičių vyskupystės muziejuje Varniuose. Kita dalis muziejininkų (apie 30 visų skyrių atstovų), vadovaujami direktoriaus pavaduotojo S. Gečo, surengė pažintinę kelionę ,,Dzūkijos paveldas“, aplankė kelis įdomius Varėnos ir Druskininkų savivaldybių objektus. Pirmasis stabtelėjimas – Merkinėje. Tai istorinis Lietuvos miestas, kuriame lankėsi ne vienas LDK valdovas ir pounijinės valstybės karalius. 1569 metais Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Žygimantas Augustas Merkinei suteikė Magdeburgo teises ir privilegijas. Apie tai liudija miestelio prieigose prieš daugiau kaip 440 metų pastatyta unikali kolona. Netoliese, buvusiame stadione, perlaidota daug kovų už laisvę dalyvių, pastatytas įspūdingas memorialas Dainavos krašto apygardos partizanams. Memorialo papėdėje iškaltos jų pavardės ir slapyvardžiai. Po Merkinės buvo aplankytas XVII a. sakralinės architektūros perlas Liškiavos Švč. Trejybės bažnyčia su dominikonų vienuolynu, piliakalnis, Druskininkuose – M. K. Čiurlionio memorialinis muziejus. Per dieną aplankytos net trijų muziejų ekspozicijos, trys piliakalniai, kiti įdomūs objektai. Gegužės 19-osios vakarą muziejuje vyko įspūdinga akcija „Muziejų naktis“.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija