2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Gestautų giminės ainiai skaičiuojami 200 metų

Gestautų giminės ainiai Karklėnuose

Birželio 16–17 dienomis  vyko Gestautų giminės ainių 200 metų sukakties minėjimas-susitikimas Karklėnuose, Vlado Gestauto poilsiavietėje. Archyvinės  medžiagos pagrindu yra sudarytas giminės genealoginis medis ir atsektas vyriausias giminės atstovas – Mataušas Gestautas (1812 07 23).

Pirmiausia visi susirinkome prie Kaltinėnų bažnyčios šventoriaus. Paskui važiavome Karklėnų link. Likus porai kilometrų iki Karklėnų, pasigirdo nuostabus bažnyčios varpo skambesys. Kražių parapijos klebonas kun. Vytautas Ripinskis aukojo šv. Mišias ir pasakė įsimintiną homiliją, palaimino giminės vėliavą. Šv. Mišios buvo aukojamos, dėkojant Aukščiausiajam už Gestautų, Trijonių, Kiupelių, Žilių ir kt. giminių gautas malones, bei prašant Amžinosios šviesos mirusiems.

Paskui poilsiavietėje prie pastato iškėlėme giminės vėliavą, sugiedojome Maironio „Lietuva brangi“. Simboliškai, vienybės ženklan iš bendros didžiulės taurės kiekvienas paragavome šampano. Grojant muzikai susirinkome prie bendro stalo. Sukalbėję maldą, valgėme bendrą, pačių ruoštą vakarienę.

Visiems dalyviams buvo papasakota Gestautų giminės istorija, ekrane parodytos nuotraukos. Visiems pranešta, kad gegužės 23–24 dienomis Vilniuje vykusios Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) plenarinio posėdžio metu į LVK generalinio sekretoriaus padėjėjo pareigas paskirtas kun. Darius Trijonis yra Gestautų giminės ainis. Šiuo metu vyriausias giminės atstovas yra sulaukęs 88 metų, o jauniausias – tik dviejų mėnesių. Dalyviai, kuriems 2012 metai yra gimimo ar sutuoktuvių jubiliejiniai metai, buvo sveikinami. Jiems įteikta po „Naująjį Testamentą“ – iš viso 30 vnt. Visiems dalyviams teko po keletą giminės simbolika puoštų lipdukų.

Vėliau dainavome, bendravome. Sutemus į padangę buvo paleisti degantys žibintai, užkurtas laužas.

Kitą dieną, po bendrų pusryčių, išsiskirstėme į savo namus, suprasdami, kad už mūsų gyvenimo rato vyksta kažkas gražaus, gero ir amžino.

Juozas Gestautas

Kaunas
Petro GESTAUTO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija