2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Marijampolė šventė svarbiausius atlaidus

Nuo liepos 7-osios vakaro Marijampolėje vyko Palaimintojo Jurgio Matulaičio MIC atlaidai ir jo paskelbimo palaimintuoju 25-mečio minėjimas. Kiekviena diena Šv. arkangelo Mykolo Bazilikoje buvo skirta maldai skirtingomis intencijomis. Sekmadienį, liepos 15-ąją, buvo paskutinė ir pagrindinė atlaidų diena, dėkojant už arkivyskupo J. Matulaičio paskelbimą palaimintuoju ir kartu meldžiant už tai, kad Palaimintasis Jurgis būtų paskelbtas šventuoju. Šv. Mišias celebravo kardinolas Audrys Juozas Bačkis, koncelebravo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, Lietuvos vyskupai ir kunigai. Palaimintojo Jurgio Matulaičio iškilmingi jubiliejiniai atlaidai baigėsi agape ir nuotaikingu Kybartų pučiamųjų orkestro (vadovas Donatas Ziegoraitis) koncertu Marijonų vienuolyno kieme. Skambėjo kūriniai Dievui ir žmogui, papildomi psalmių, maldų ir eilių tekstais. Norintieji, kaip ir kiekvieną atlaidų dieną, lankė Palaimintojo muziejų, vyko į tėviškę Lūginėje.

Išsamiau apie atlaidus – kitame numeryje.

Vido Venslovaičio nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija