2012 m. liepos 20 d.    
Nr. 29
(2004)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Jaunimo dienų atgarsiai

Jaunimas keliauja į Lūginę

Liepos 7-ąją prasidėjo Palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaidai, o išvakarėse vyko Jaunimo dienos. Beveik 100 jaunų žmonių susirinko Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Bazilikos kieme. Jaunimas turėjo iškeliauti į Lūginę 15 val., tačiau kelionė dėl didelio karščio buvo atidėta keletui valandų. Kad laukimas neprailgtų, susirinkusieji suskirstyti į darbo grupeles diskutavo įvairiomis temomis. Mažiesiems piligrimams buvo suburta atskira grupelė. Po darbo grupelėse vaikai keliavo apie 8 kilometrus į Lūginę. Jiems atėjus buvo aukojamos šv. Mišios, kurioms vadovavo ir homiliją pasakė Marijampolės Pal. Jono Pauliaus II parapijos klebonas kun. Marius Rudzinskas. Po vakarienės netikėtai užklupęs lietus visus jaunuolius subūrė į koplytėlę, kurioje dvasinę vienybę jaunuoliai atrado giedamose giesmėse. Vakarėjant jaunimo dienų dalyviai dalyvavo naktinėje liturgijoje, o po to visą naktį, vieni kitus pakeisdami, garbino Dievą Švenčiausio Sakramento adoracijos metu. Kitą rytą, po pusryčių, jaunuoliai grįžo į Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo Baziliką. Čia buvo aukojamos šv. Mišios.

Raminta Bubnytė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija