2012 m. rugpjūčio 24 d.    
Nr. 31
(2006)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Senojoje Dzūkijos sostinėje suplevėsavo vėliava

Rūta Averkienė

Merkinės seniūnas Gintautas
Tebėra (dešinėje) Dzūkijos
vėliavą iškėlė drauge su seniūno
pavaduotoju Petru Žėku ir Merkinės
miestelio bendruomenės
pirmininku Bernardu Sakalausku

MERKINĖ. Istorine praeitimi garsiame ir turtingame miestelyje, šiemet mininčiame 653-ąsias vardo paminėjimo metines, suplevėsavo Dzūkijos regiono vėliava. Ji iškelta miestelio centre, kur senovėje buvo septynių gatvių susikirtimo vieta. Nuo šiol ji kartu su Lietuvos trispalve ir Merkinės miestelio vėliavomis plevėsuos šalia skulptoriaus Kęstutis Lanausko skulptūros iš akmens. Joje iškaltos svarbiausios Merkinės istorijos datos ir miesto antspaudas, simbolizuojantis Vilniaus miesto ir Merkinės istorinį ryšį – 1387 metais Jogaila Merkinėje Vilniaus miestui suteikė Magdeburgo teises.


Bendruomenėse

Pirmasis festivalio koncertas

Valstybinis Vilniaus kvartetas
ir solistas Liudas Mikalauskas
(centre) pristatė Maironio
metams skirtą koncertą

MARGININKAI. Dangaus siunčiamą karštį ir žmonių patiriamą nūdienio gyvenimo sumaištį gali įveikti muzika ir poezija. Tuo įsitikino pirmą kartą Margininkų bažnyčioje vykusio Pažaislio muzikos festivalio koncerto dalyviai. Vieni sugužėjo į kaimo jaukumu alsuojančią sakralią šventyklos erdvę, kiti rado pavėsį lauke.

Margininkų bendruomenės iniciatyva Lietuvos Valstybės dieną, liepos 6-ąją, Margininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje įvyko vienas iš Pažaislio festivalio koncertų – „Maironio balsai“. Pusantros valandos truko klasikinės muzikos ir tautos dainiaus Maironio žodžio koncertas. Gausiai susirinkusiems Margininkų ir apylinkių gyventojams bei svečiams, ištikimiems Pažaislio festivalio koncertų klausytojams, Valstybinis Vilniaus kvartetas: Audronė Vainiūnaitė (I smuikas), Artūras Šilalė (II smuikas), Girdutis Jakaitis (altas), Augustinas Vasiliauskas (violančelė) – ir solistas Liudas Mikalauskas pristatė jubiliejiniams Maironio metams skirtą koncertinį projektą. Koncerto metu skambėjo specialiai šiai programai Lietuvos muzikos korifėjų J. Naujalio, Č. Sasnausko, J. Tallat-Kelpšos, G. Kuprevičiaus, A. Bražinsko, K. Kavecko, K. Vasiliauskaitės ir kitų kompozitorių sukurtų pagal Maironio eiles dainų melodijos bei įtaigiai skaitomos ištraukos iš prisiminimų apie poetą. Koncerto klausėsi ir kompozitorius G. Kuprevičius. Koncerto pabaigoje visi klausytojai kartu su solistu L. Mikalausku atsistoję giedojo Maironio „Lietuva brangi“ – ne vienas jų ir ašarą braukė. Labai džiaugiamės, kad Pažaislio festivalis iš didžiųjų scenų ir didingų šventovių žengia į mažas kaimo bažnytėles ir bendruomenes, atnešdamas viltį ir šviesą paprastiems žmonėms. Džiugu, kad šis koncertas ištikimai perima Lietuvos kultūros tėvų priesaiką ir skleidžia tautinius jausmus bei skatina patriotizmą.


Bendruomenėse

Kai darbas – kaip malda

Justinas ADOMAITIS

Balbieriškietė, buvusi vaikų
darželio auklėtoja Birutė
Mitrulevičienė susitiko savo
auklėtinį kun. Nerijų Žvirblį,
šiuo metu Lazdijų kleboną

BALBIERIŠKIS. Miestelis 510 metų įkūrimo sukaktį paminėjo solidžiais darbais, įkurtuvėmis ir parapijos tituliniais Šv. Magdalenos atlaidais.

Vienas šventės akcentų – prieš dešimtmetį įkurto kraštiečių klubo „Nemuno vingis“ narių susitikimas su seniūnijos ir rajono vadovais. Pastarųjų metų darbus apžvelgė Balbieriškio seniūnės pareigas einanti Sigita Ražanskienė, apie įgyvendintus valstybės ir Europos Sąjungos paramos projektus kalbėjo Prienų rajono savivaldybės administracijos direktorius Algis Marcinkevičius. Miestelio vandentiekio ir kanalizacijos tinklams pakloti, mokyklai ir kultūros centrui renovuoti, parkui sutvarkyti, kitoms visuomenės gerovės reikmėms panaudota beveik septyni milijonai litų. Pasak A. Marcinkevičiaus, darbų apimtį ir spartą lėmė aktyvi miestelio bendruomenė, gyventojų palaikymas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija