2012 m. rugsėjo 28 d.    
Nr. 36
(2011)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Pražydo floristiniais kilimais

Vytautas BAGDONAS

Prezidentė Dalia Grybauskaitė
ir Anykščių rajono meras
Sigutis Obelevičius bendrauja
su geriausią kilimą „nuaudusios“
Naujųjų Elmininkų kaimo
bendruomenės pirmininke
bibliotekininke Diana Šermukšniene

Išradingieji floristinių kilimų
„audėjai“, pasinaudodami gamtos
gėrybėmis, gali sukurti
nuostabaus grožio kūrinius

ANYKŠČIAI. Nuo ankstyvo pavasario iki vėlyvo rudens miestas pražysta įvairiaspalvėmis gėlėmis. Gėlynai, įvairios kompozicijos iš gėlių jau kelinti metai džiugina ir vietinių gyventojų, ir anykštėnų svečių akį. Mieste prie Šventosios reguliariai šienaujamos žaliosios vejos, pievelės. Gėlynų, žaliųjų plotų priežiūra rūpinasi UAB „Anykščių komunalinis ūkis“ darbuotojai, tam tikslui rajono biudžete negailima lėšų.

Ypač daug dėmesio augalijai, želdiniams, miesto puošimui gėlynais pradėta skirti, kai rajono meru tapo žinomas šalyje gamtininkas, daugelio knygų ir publikacijų žiniasklaidoje gamtosaugine tema autorius, Valdo Adamkaus gamtosauginės premijos laureatas Sigutis Obelevičius.

Šiais metais Anykščiai dar labiau išgražėjo, tapo patrauklesni, gražesni – 2012-aisiais tapo Lietuvos kultūros sostine...

Liepos pabaigoje Anykščiuose jau kelinti metai iš eilės organizuojamos tradicinės Miesto šventės, kurių metu būna gausu pačių įvairiausių atrakcijų ir įspūdingų reginių. Jau įprasta, kad Miesto šventės metu organizuojami ir floristinių kilimų konkursai, kurie sulaukia gausaus dalyvių ir žiūrovų būrio.

Iš pradžių buvo organizuojami „vietiniai“ konkursai, kuriuose floristinius kilimus „audė“ rajono seniūnijų gyventojai: kaimo bendruomenių, kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai. Kadangi tokie konkursai sulaukė didelio dėmesio, greitai jie tapo respublikiniais. Anykščių rajono savivaldybė, organizuojanti tokius konkursus, net užpatentavo ir specialų logotipą, kuris dabar puošia plakatus, kvietimus, įvairią kitokią reklaminę medžiagą. Kai Anykščiuose vyksta Miesto šventės, suvažiuoja iš įvairių šalies vietovių bendruomenių bei kitų nevyriausybinių organizacijų atstovai su didžiuliais maišais ir krepšiais. Iš atsivežtų augalų, vaisių ir daržovių, visokiausių lauko, daržo, miško gėrybių išradingi žmonės sudėlioja nuostabaus grožio vaizdus. Solidžiai komisijai, kuri vertina tuos visus iš gamtos gėrybių „išaustus“ kilimus, tenka gerokai pasukti galvą, kol išaiškina geriausių darbų autorius. Nugalėtojams skiriami piniginiai prizai, pamalonina dovanomis rėmėjai.

Šiųmetinėje Miesto šventėje irgi buvo organizuotas floristinių kilimų konkursas, tik jau tarptautinis. Sulaukta konkurso dalyvių iš Vokietijos. Kitąmet geografija gali dar labiau išsiplėsti. Mat, Anykščiuose tomis dienomis lankėsi ir spalvingaisiais kilimais iš gamtos dovanų žavėjosi Baltarusijos Respublikos Kleck miesto delegacija, pasirašiusi ketinimų bendradarbiauti su Anykščių rajono savivaldybe protokolą. Floristiniais kilimais žavėjosi žurnalistai iš Japonijos, Lenkijos, Latvijos ir kitų šalių.

Miesto centre esantis jaukus parkas tiesiog žydėjo ir spindėjo nuo žalumynų, spalvingų gėlių, visokiausių augalų. Net sunku patikėti, kad floristiniams kilimams „išausti“ tinka netgi piktžolės, kurias mes įpratę gerokai pakeiksnoti. Ir ne šiaip sau raštai „išausti“. Pasirodo, netgi visokias figūras, vienokius ar kitokius simbolius galima sudėlioti. Pavyzdžiui, Anykščių seniūnijos Piktagalio kaimo bendruomenė „išaudė“ savo kilime... žirgų galvas, o Skiemonių seniūnijos Katlėrių kaimo bendruomenė iš augalų sudėliojo spalvingą Anykščių kultūros sostinės simbolį. Gražiai atrodė ir svečių iš Vilniaus, Joniškio bei kitų rajonų darbai. O vokiečiai, pirmą kartą dalyvavę tokiame konkurse, įrodė, kad floristinius kilimus galima sukurti išmoningai panaudojant daržoves – bulves, morkas, kopūstus, agurkus, paprikas, svogūnus. Ne vienam šventės dalyviui, apžiūrinčiam vokiečių „nuaustą“ kilimą, norėjosi mugėje nusipirkti kvapnių kaimiškų lašinių ir kartu su daržovėmis užkrimsti.

Šiemet kilimus vertino ne tik kompetentinga komisija, bet ir žiūrovai. Pirmąsias vietas pelnė Anykščių krašto floristinių kilimų pynėjai. Pirmoji vieta atiteko Anykščių seniūnijos Naujųjų Elmininkų kaimo bendruomenės kilimui „Mažos ir didelės svajonės“. Antroji vieta skirta Anykščių seniūnijos Piktagalio bendruomenės kilime „išaustiems“ žirgams. Trečioji vieta pripažinta Traupio seniūnijos Traupio bendruomenės kilimui „Vien tik Jums“. Ketvirtoji vieta – Debeikių seniūnijos Debeikių moterų veiklos centrui už originalų darbą „Baltink, saulala, mūsų rankšluostėlį“. Na, o žiūrovai savo simpatijas skyrė Troškūnų seniūnijos Troškūnų bendruomenės spalvingam kilimui. Neliko be apdovanojimų, paskatinimų ir visų kitų kilimų „pynėjai“.

Tiek Miesto šventės metu, tiek ir po jos dar keletą dienų floristiniais kilimais visi galėjo pasidžiaugti.

Kaip niekad anksčiau, šiemet floristiniais kilimais Anykščiuose žavėjosi daug garbių svečių – ir apaštalinis nuncijus Lietuvoje arkivyskupas Luigi Bonazzi, dalyvavęs Anykščiuose tradiciniuose Šv. Onos atlaiduose, ir premjeras Andrius Kubilius, ir į Anykščius atvykusi bei miesto kai kuriuos muziejus lankiusi prezidentė Dalia Grybauskaitė...

Visos grožybės kasmet nufotografuojamos. Susikaupė daugybė nuotraukų, tad netolimoje ateityje Anykščių rajono savivaldybė ketina parengti ir išleisti fotografijų albumą su floristinių kilimų vaizdais.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija