2012 m. rugsėjo 28 d.    
Nr. 36
(2011)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Paminėta bibliotekos sukaktis

SKAUDVILĖ. Rugsėjo 7 dieną iškilmingai paminėtas Tauragės rajono savivaldybės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos Skaudvilės filialo 75-metis. Į renginį, vykusį Skaudvilės kultūros namuose, atvyko nemažai svečių. Bibliotekos darbuotojus gražios sukakties proga sveikino Tauragės rajono savivaldybės meras Pranas Petrošius, Savivaldybės tarybos narys Arūnas Beišys, Skaudvilės seniūnas Virginijus Būdvytis, Skaudvilės gimnazijos direktorė Ona Sungailienė, Skaudvilės parapijos klebonas kun. Gintaras Lengvinas, Tauragės Birutės Baltrušaitytės viešosios bibliotekos direktorius Sigitas Kancevyčius, rajono bibliotekininkai. Skaudvilės filialo vedėja Modesta Mockienė apžvelgė Skaudvilės bibliotekos istoriją, prisiminimais dalijosi buvusi ilgametė šios bibliotekos vedėja Birutė Valantiejienė. Skambėjo ir eilėraščių posmai, ir dainos. Prieš renginį ir jam pasibaigus kultūros namų fojė susirinkusieji apžiūrėjo S. Kancevyčiaus personalinę fotografijos parodą „Homo legens“ (,,Skaitantis žmogus“). Šiltai buvo sutikti ir dainuojamosios poezijos atlikėjai iš Raseinių, kuriems vadovauja poetas, muzikantas ir žurnalistas Albinas Stakauskas.

Tauragės rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija