2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Kryžiai dvyniai – solidarumo išraiška

Inesė Ratnikaitė

Iš kairės: JAV ambasados Lietuvoje
atstovas, dainininkas Virgis Stakėnas,
skulptorius-dizaineris Vilius Puronas,
Seimo narys dr. Egidijus Vareikis
Vyskupo Eugenijaus Bartulio nuotrauka

Nuostabiai šiltą ir saulėtą rugsėjo 11-osios vakarą Kryžių kalne, prie naujai pastatytų dviejų visiškai vienodų kryžių būriavosi įvairaus amžiaus žmonės. Kryžių-dvynių pastatymu ir pašventinimu paminėtas 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro metu Niujorke (JAV) žuvusiųjų atminimas, išreikštas solidarumas skausme bei viltis, jog tokiems išpuoliams, terorui, blogiui galima užkirsti kelią. Tik svarbu prisiminti, kad atsakas į blogį blogiu atsisuka prieš mus pačius.

Idėja Kryžių kalne pastatyti kryžius dvynius priklauso Seimo nariui, dr. Egidijui Vareikiui. Praėjo 11 metų po teroristinių rugsėjo 11-osios išpuolių Niujorke (JAV), kai trys užgrobti lėktuvai rėžėsi į Pasaulio prekybos centro bokštus ir Pentagono pastatą, kai ketvirtasis lėktuvas, nepasiekęs tikslo, su grobikais, bet ir su jiems pasipriešinusiais keleiviais sudužo Pensilvanijoje, kai žuvo daugiau nei 3 tūkst. žmonių. Bandymo duoti terorui atkirtį pasekmės dar skaudesnės, nes blogį bandyta nugalėti kitu blogiu – karo veiksmais. „Gyvendami Palaimintojo Jurgio Matulaičio metais mokomės, kad blogį galima nugalėti tik gerumu“, – pamokslo metu sakė Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Kalbėdamas apie Pasaulio prekybos centrą, kuriame ir pačiam teko lankytis, Šiaulių ganytojas atkreipė dėmesį ir į dvi šeimą saugančias kolonas – tėvą ir motiną. Jei į jas pasikėsinama, sudūžta vaikų likimai. Šiais laikais šeimos yra ypač pažeidžiamos. Tai blogio, nuodėmės pasėka. Turime nugalėti blogį esantį mumyse, sakė Šiaulių ganytojas. Primindamas antradienio skaitinį iš šv. apaštalo Pauliaus Pirmojo laiško korintiečiams, vyskupas apgailestavo, kad minimas faktas, kai broliai sukyla vienas prieš kitą, skaudžiai pasireiškia ir mūsų dienomis, ypač kai blogį norima nugalėti blogiu. Kreipdamasis į susirinkusį jaunimą ganytojas ragino kurti Dievo karalystę, keisti pasaulį vykdant Dievo valią.

Pamokslą Šiaulių vyskupas E. Bartulis sakė Šiaulių Katedroje, kur 17 val. šv. Mišiomis prasidėjo minėjimas. Po Eucharistijos vykta į Kryžių kalną, kur iškilmingai pašventinti abiejose pagrindinio tako pusėse pastatyti kryžiai dvyniai. Malda, susikaupimas, kryžiaus pagerbimas nulenkus galvą, žuvusiųjų minėjimas sukūrė liūdną, kartu iškilmingą ir viltingą nuotaiką. Vieni prisiminė lankymąsi Niujorke prieš ar po nelaimės. Kiti minėjo Kryžių kalno griovimo ir niokojimo metus.

Kryžių dvynių sumanytojas atkartojo Rudolph Giuliani knygoje „Lyderis“ išsakytas mintis apie rugsėjo 11-tosios teroro aktą, apie klastą, nuodėmę, apgavystę. Buvo sakoma, kad pasaulis po rugsėjo 11-osios pasikeitė, „noriu raginti, kad nepasikeistume, išsaugotume vertybes“. Pagrindinis teroro tikslas – sukelti baimę. Prisimintos ir kovos už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, kai baimei nepasiduota.

Minėjime dalyvavę JAV ambasados Lietuvoje atstovai sakė: „Kryžių statymo akcija leido suprasti, jog ir čia, Lietuvoje, amerikiečiai turi draugų.“

Kryžius dvynius projektavęs skulptorius-dizaineris Vilius Puronas pažadėjo, jog kryžiai, nors mediniai, tikrai stovės daugiau nei 100 ar 200 metų, primindamas kryžių niokojimą Sovietinės okupacijos metais pridūrė, kad kryžiai giliai įmūryti, tad sukeltų problemų net buldozerininkams.

Garsus Lietuvos kantri dainininkas Virgis Stakėnas prisiminė lankymąsi Niujorke mėnuo po nelaimės, ten matytą skausmą. Tai paskatino dainininką dalyvauti šiame renginyje, dovanoti šiai progai tinkamiausią baladę – „Kryželis“. „Kiekvieno doro žmogaus sąžinėje yra užuojautos okeanas, tik nereikia jo slėpti“, – sakė V. Stakėnas, atliekamą baladę skirdamas visiems, esantiems Kryžių kalne, ir broliams už Atlanto.

„Blogį nugalėti gerumu“, – svarbiausia minėjimo metu išsakyta mintis. Ji skatina veikti, būti aktyviam blogio akivaizdoje ir pasirinkti tinkamą kovos būdą. Nieko nėra stipresnio žemėje už gėrį. Tai liudija Šventasis Raštas, Bažnyčios istorija, šventųjų ir palaimintųjų gyvenimai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija