2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Popiežius paskyrė naują vyskupą

Vyskupas nominatas
dr. Kęstutis Kėvalas

Ketvirtadienį, rugsėjo 27 dieną, Šventasis Tėvas Benediktas XVI paskyrė kunigą Kęstutį Kėvalą tituliniu Abziri vyskupu ir Kauno arkivyskupijos augziliaru.

Vyskupas nominatas K. Kėvalas gimė Kaune 1972 metų vasario 17 d. Mokėsi Šančių vidurinėje mokykloje bei Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje. Baigęs vidurinę mokyklą 1990–1992 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultete. 1993 metais įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1997 metais Kauno arkivyskupo metropolito Sigito Tamkevičiaus SJ siuntimu išvyko tęsti studijų Švč. Mergelės Marijos seminarijoje ir universitete (St. Mary’s Seminary and University) Baltimorėje, JAV. 2000 metais ten baigė pagrindines teologijos studijas bei įgijo teologijos bakalauro ir magistro mokslinius laipsnius. 2000 m. birželio 29 d. arkivyskupo Sigito Tamkevičiaus SJ įšventintas kunigu.

2001 metais tęsė studijas Švč. Mergelės Marijos seminarijoje ir universitete Baltimorėje ir įgijo teologijos mokslo licenciato laipsnį parašydamas darbą „Catholic Social Teaching and Economical Development: A Case Study of Lithuania“ („Katalikų socialinis mokymas ir ekonominis vystymasis: Lietuvos situacija“).  Nuo 2001 m. rugsėjo paskirtas dirbti Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso vadovu bei jaunimo pastoracijos kapelionu Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre. Nuo 2002 m. vasario pradėjo dėstyti VDU Katalikų teologijos fakultete. Jame iki dabar dėstė įvairius kursus teologijos ir religijos studijų bakalauro studijų programose: „Bendroji moralinė teologija“, „Spec. moralinė teologija“; taip pat magistro studijų programoje kursus: „Pastoracijos vadyba“ ir „Jaunimo pastoracija“.

2003 m. rugsėjį pradėjo doktorantūros studijas Vytauto Didžiojo universitete. Kauno arkivyskupo metropolito siuntimu paskirtas dirbti Kauno kunigų seminarijos parengiamojo kurso bei Jono Pauliaus II namų Šiluvoje vadovu. 2003–2007 metais dalyvavo Kauno arkivyskupijos II sinodo darbe kaip Jaunimo sielovados komisijos pirmininkas. 2005 metais paskirtas Kauno kunigų seminarijos dvasios tėvu. 2006 m. rugpjūtį išvyko į JAV rašyti doktorato darbo ir dirbti kapelionu Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo seserų kongregacijoje Putname, Konektikuto valstijoje.

Nuo 2007 m. rugsėjo tęsė darbą Vytauto Didžiojo universitete. Mokslinė domėjimosi sritis – katalikų socialinis mokymas, etika, laisvoji ekonomika. 2008 m. sausio 18 d. Kaune, Vytauto Didžiojo universitete, apgynė teologijos daktaro disertaciją tema „The Origins and Ends of the Free Economy as Portrayed in the Encyclical Letter Centesimus Annus“ („Laisvosios ekonomikos šaltiniai ir tikslai pagal encikliką Centesimus Annus“).  2009–2011 metais Katalikų teologijos fakulteto Vytauto Didžiojo universitete prodekanas. 2010 metais kun. K. Kėvalui buvo įteiktas Aktono instituto, JAV, Novako apdovanojimas už studijas gilinant sąsajas tarp moralės ir ekonomikos disciplinų bei laisvosios ekonomikos temos nagrinėjimą tarpdiscipliniame kontekste.

Nuo 2010 m. vasario kun. K. Kėvalas dirbo Marijos radijo programų direktoriumi Lietuvoje.

Konsekracija numatoma lapkričio 24 d. Kristaus Visatos Valdovo iškilmės išvakarėse.

Kauno arkivyskupijos kurija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija