2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Atmintis

Kanauninką Petrą Našlėną-Kerbelį prisimenant

Vida Turskytė

Malda prie kan. P. Našlėno-Kerbelio
kapo Plungės bažnyčios šventoriuje

Rugsėjo 14-ąją Plungės Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo aukojamos šv. Mišios už lygiai prieš dešimt metų į Tėvo namus išėjusį iškilų kunigą, garbės kanauninką Petrą Našlėną-Kerbelį, Plungėje praleidusį 16 tarnystės metų. Beje, šioje parapijoje praleistas laikas ir tebuvo kunigo Petro oficialios kunigystės metai, nes prieš juos net 25 metus jam teko dirbti kaip kunigui pogrindininkui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija