2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Naujoji evangelizacija šiandienos reikmėms

Pasitinkant Vyskupų Sinodo bendrąją asamblėją

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Benedikto XVI įžvalgos

Savotišku įžanginiu popiežiaus Benedikto XVI žodžiu į netrukus Romoje prasidėsiantį Vyskupų Sinodą galima laikyti jo mintis, išsakytas audiencijoje priėmus daugiau kaip šimtą neseniai konsekruotų Bažnyčios hierarchų. Vienas iš jų buvo ir Telšių vyskupas augziliaras Genadijus Linas Vodopjanovas. Rugsėjo 20 dieną kreipdamasis į naujuosius vyskupus, kurie Vatikane dalyvavo jiems Vyskupų kongregacijos surengtoje tradicinėje pažintinėje konferencijoje, Šventasis Tėvas priminė, kad netrukus, spalio 7–28 dienomis, vyksianti tryliktoji bendroji Vyskupų Sinodo asamblėja nagrinės visiems ganytojams ir visai Bažnyčiai labai aktualią temą – „Naujasis evangelizavimas krikščionių tikėjimo perdavimui“. Kartu bus paminėta Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) sušaukimo 50-mečio sukaktis, Katalikų Bažnyčios katekizmo paskelbimo dvidešimtosios metinės bei inauguruoti Tikėjimo metai.


Dievo, vyro ir moters širdžių jungtuvės

Kun. Vytenis Vaškelis

Aukščiausiasis, kūrybos pradžioje iš nebūties sukūręs žmones, ne tik gėrėjosi visais savo kūriniais, bet pirmiesiems vyrui ir moteriai suteikė tokių asmeninių dieviško tobulumo savybių, kurios amžiais jiems turėjo priminti, jog visa, ką jie iš Jo gavo, iki galo nesuvokiama. Tai Jo gailestingosios meilės dovana, įpareigojanti viso savo gyvenimo klusnumu visiems Kūrėjo planams nuolat tarti „fiat“. Ši Dievo, Adomo ir Ievos ontologinė dermė išreiškė kūrinijos viršūnės – žmonių – visišką atsidavimą Tam, kuris vyrą ir moterį sujungęs į vieną kūną (plg. Pr 2, 24), „nepavydėjo“ šios jų prigimtinės meilės sąjungos, nes Jo beribė meilė jiems ir jų meilė Jam tūkstančius kartų pranoko pirmųjų sutuoktinių tarpusavio meilę.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija