2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Plungėje viešėjo choras iš Gargždų

Gargždų bažnyčios choristai su plungės
klebonu ir dekanu kun. Juliumi Meškausku

Jau kelios savaitės prabėgo, kai mūsų nuostabioje, pačioje gražiausioje pasaulio bažnyčioje Sumos šv. Mišiose giedojo Gargždų bažnyčios choras. Rodos, nutilo, nuščiuvo dangiškieji Dievo namų skliautai išgirdę gražiai skambėjusias giesmes, o galingi „Gloria“, „Sanctus“ pasiekė patį dangų ir, be abejo, mūsų tikinčiųjų širdis, sielas. Ne taip dažnai kaimų, miestelių bažnyčiose lankosi iškilūs, profesionalūs sakralinės muzikos atlikėjai, bažnytiniai chorai. Todėl tądien, nuostabiai susiliejus maldai ir giesmei, vis rikiavosi Šventojo Tėvo Jono Pauliaus II žodžiai: „Tapkite draugais tiems, kurie neturi draugų. Tapkite šeima tiems, kurie neturi šeimos. Tapkite bendruomene tiems, kurie neturi bendruomenės. Visa, ką turime, pasidalykime vieni su kitais kaip vieno Dievo vaikai, Dievo, kuris myli kiekvieną ir kiekvienam dovanoja laiką“.

Nepamirštami įspūdžiai nepalieka mūsų ne tik dėl gražaus choro giedojimo. Džiaugiamės, kad kolektyvas labai didelis, apie 60 choristų, tačiau labai drausmingas, aukštos bažnytinės ir žmogiškosios kultūros. Reikėjo tik pamatyti šviesą kiekvieno choristo veide, laime, džiaugsmu žydinčias akis, begalinį atvirumą ir nuoširdumą. Gėrėjomės jų meile ir pagarba vienas kitam. Pasilikę po Sumos šv. Mišių pabendrauti, tapome įspūdingos šventės dalyviais. Gargždų choristai sveikino ilgametę choro dalyvę jubiliejinio gimtadienio proga. Didžiavomės nuoširdžiais visų choristų linkėjimais savo kolegei.

Malonu buvo matyti ir jausti, kaip žmonės moka džiaugtis kiekviena Viešpaties dovanota diena ir tuo sekmadieniu, galimybe atvykti pas mus. Choristai širdingai dėkojo savo talentingam vadovui, maestro Petrui Kantauskui, kuris jau 30 metų šlovina Viešpatį giesmėmis. Nuo ankstyvos vaikystės pradėjęs mokytis muzikos, šiandien Jis labai kompetentingas vargonininkas, labai gražus žmogus, mylintis Dievą, Dievo namus ir kiekvieną šalia esantį.

Buvome laimingi ir mes, mūsų bažnyčios choristai, turėję galimybę pabūti su giesmės broliais ir sesėmis, pasidžiaugti, kad esame, kad giedame. Didelis džiaugsmas turėti chore žmonių, jau 60 metų nesiskiriančių su giesme. Tai choristai, kurių vaikystę, kai dar mažą rankelę laikė šiltas mamos delnas, ir jaunystės džiaugsmą, ir brandos metus lydėjo ir lydi giesmė. Kas begali būti gražiau, kai šiandien chore giesmės grožį tikintiesiems neša mama, sūnus ir anūkai.

Norėjosi ir norisi kiekvienam labai padėkoti, kad kiekvieną sekmadienį iš visos sielos gelmių stengiasi papildyti tikinčiųjų maldas, kad gali prisidėti prie visų mūsų Bažnyčios kunigų laiminančių, stiprinančių sekmadienio pamokslų, Dievop keliančių kiekvienos dienos žodžių ir maldų, kad galime prisidėti prie mūsų klebono dekano pastangų puošti Dievo namus ir Gyvąją Bažnyčią – tikinčiuosius – bei teikti jų sieloms Vilties ir Ramybės.

Visi mes – ir svečiai, ir šeimininkai – dėkojome klebonui kun. Juliui Meškauskui už šventę, už tą šviesų sekmadienį, juk saulė tądien švietė ne tik žemei, bet ir mūsų širdims bei sieloms.

Rūta Černeckienė,
vargonininkė

Plungė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija