2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Lietuvos istorija piešiniuose

Kalba kun. Rimantas Baltrušaitis.
Antra iš kairės – parodos autorė
Elena Krušinskaitė

Kalba prof. Albinas Kusta

Elena Krušinskaitė.
Dr. Jonas Basanavičius

Siekdama orientuoti studentus į tautos, jos istorinės atminties, kultūros ir genetinio fondo išsaugojimą akademinė asociacija Consilia Academica ir Aleksandro Stulginskio universiteto Dvasinio ugdymo centras naujų mokslo metų pradžios proga rugsėjo 12 dieną Universiteto koplyčioje pakvietė akademinę visuomenę dalyvauti vakaro šv. Mišiose ir po jų – Elenos Krušinskaitės piešinių parodos „Tautos stiprybės versmės“ atidaryme.

Nemažam būreliui pedagogų, studentų ir prijaučiančiųjų šv. Mišias aukojo Universiteto koplyčios kapelionas, Tabariškių klebonas kun. Rimantas Baltrušaitis. Jis kiekvieną trečiadienį aukoja šv. Mišias studentams.

Aliejumi tapytų 30 paveikslų ciklo idėją įamžinti Lietuvos piliakalnius, pilis ir pirmosios nepriklausomybės metais iškilusius tautos patriarchus pristatė autorė Elena Krušinskaitė. Apie didelę paveikslų istorinę išliekamąją vertę kalbėjo Kauno miesto savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo plėtros skyriaus Kultūros ir meno poskyrio vyriausioji specialistė Vida Jasaitytė, Akademinės asociacijos Consilia Academica tarybos pirmininko pavaduotojas, Lietuvos MA tikrasis narys, Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Albinas Kusta ir šio universiteto prorektorius doc. Vidmantas Butkus. Jie parodą pavadino „Lietuvos istorija piešiniuose“.

Akademinės asociacijos Consilia Academica tarybos sekretorė Stasė Mickutė pristatė šiais metais išleistas Kauno miesto tarybos nario Gintauto Labanausko poezijos knygeles „Išgirsti tylą“ ir „Aš sugrįšiu“.

Renginį vedė ir svečius kalbino Akademinės asociacijos Consilia Academica tarybos narys, Lietuvos MA tikrasis narys, Aleksandro Stulginskio universiteto prof. Algirdas Motuzas.

Padėkos žodžius atvykusiems tarė Universiteto koplyčios kapelionas kun. R. Baltrušaitis.

Paroda veiks iki spalio 12 dienos.

Vytautas Mikutis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija