2012 m. spalio 5 d.    
Nr. 37
(2012)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai

Paminėta naktinės adoracijos grupelių 10 metų sukaktis

Naktinės adoracijos grupė Plungės
Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje
su klebonu kun. Juliumi Meškausku

Plungės parapija šventė didžiulę šventę – naktinės adoracijos grupelių dešimties metų įsteigimo jubiliejų. Aš turėjau galimybę dalyvauti šioje šventėje, nors ir nepriklausau jokiai naktinės adoracijos grupei. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo mūsų klebonas kun. Julius Meškauskas, visi meldėmės už gyvus ir mirusius naktinės adoracijos grupelių narius. Po šv. Mišių visi rinkosi į parapijos namus pabūti kartu vieningoje bendruomenėje. Aktyvus naktinės adoracijos grupelių narių skaičius parodė, kad tai darni bendruomenė, stiprus pamatas mūsų parapijai. Tai meilės ir atgailos dvasia tvirtai suorganizuotas sąjūdis, Viešpaties Jėzaus Širdies garbei ir šlovei veikiantis visame pasaulyje. Adoracijos grupių nariai meldžiasi, kad švenčiausias Jėzaus Širdies pasigailėjimas užpildytų žmonijos padarytų nuodėmių bedugnę. Šių grupelių nariai yra įsipareigoję ir visiškai atsidavę Dievui, žmonės yra susiskirstę į tam tikras maldos valandas, jie budi dieną ir naktį, laukia ateinančio mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus. Didžiausio dėmesio ir pagyrimų sulaukė naktinės adoracijos grupelių vyrai, nes didžioji šios bendruomenės dalis yra moterys. Gausių aplodismentų sulaukė A. Jonutienė, S. Šmitienė, I. Vaičekauskienė – moterys, prisidėjusios prie naktinės adoracijos grupelių įsteigimo, prie organizavimo darbų. Šventės programoje netrūko žaidimų, įvairių pasakojimų, giesmių, šlovinančių Dievą. Žmonės džiaugėsi būdami kartu, būdami toje bendrijoje su Dievu. Labai smagu, kad ir aš galėjau pabūti su šiais žmonėmis, kartu giesmėmis šlovinti Dievą ir džiaugtis Dievo teikiamomis malonėmis. Švenčiausioji Jėzaus Širdis laukia mūsų visų.

Martynas Vaičekauskas

Plungė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija