2012 m. lapkričio 23 d.    
Nr. 44
(2019)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Bendruomenėse

Pabaigtuvėms trūksta... milijono

Jolita Žurauskienė

Šv. Mišiose drauge su arkivyskupu
Sigitu Tamkevičiumi dalyvavo
Kauno arkivyskupijos kurijos
kancleris mons. Adolfas Grušas,
Ukmergės dekanas kun. Gintautas
Kabašinskas ir Veprių bei Deltuvos
klebonas kun. Gintautas Naudžiūnas

VEPRIAI. Miestelyje po 66 metų pertraukos, lapkričio 10-ąją, suskambo Švč. Mergelės Marijos, Rožinio Karalienės, bažnyčios varpai. Jie ir vėl kvies žmones susirinkti, drauge melstis, džiaugtis, švęsti. Visuomeninės organizacijos  (VO) „SOS Vepriuose“ vadovas Romas Petras Šaulys ne vienerius metus ieškojo rėmėjų, kurie padėtų atstatyti per karą sudaužytus bažnyčios varpus. „Įgyvendinti idėją nebuvo lengva, tačiau rankų nenuleidau. Dabar varpai pritvirtinti prie specialių konstrukcijų, yra šventoriuje. Tačiau jie turėtų skambėti bažnyčios bokšte. Kad ten būtų galima įkelti varpus, reikia rekonstruoti bokštą“, – sakė VO „SOS Vepriuose“ vadovas.


Bendruomenėse

Turininga miesto šventė

Elena Romana Cemnolonskienė

Trys kraštiečiai, kuriems buvo
suteikti garbės piliečių vardai, –
Arūnas Masalskis, Romualdas Budrys
ir Stasys Žirgulis – su rajono
meru Dariumi Braziu (dešinėje)

RADVILIŠKIS. Miestas minėjo 445-ąsias metines, kurios švęstos itin turiningai, pakiliai. Šventę puikiai organizavo atsinaujinusi Radviliškio rajono savivaldybė ir kultūros bei švietimo įstaigos, globojo miesto garbės pilietis prof. Vytautas Juozapaitis. Didelį organizacinį darbą nuveikė rajono savivaldybės viešoji biblioteka, vadovaujama direktorės Aldonos Januševičienės. Į miesto kultūros centrą buvo sukviestas gausus po Lietuvą išsisklaidžiusių žymių radviliškėnų būrys. Šventės dalyvius sveikino naujasis rajono meras Darius Brazys, buvę kraštiečiai: Seimo nariai Kazimieras Kuzminskas ir Algimantas Salamakinas, Vilniaus radviliškėnų bendrijos valdybos pirmininkas Mindaugas Briedis, Kauno radviliškėnų bendrijos valdybos pirmininkė prof. Laima Sajienė, Radviliškio garbės pilietis prof. Algirdas Budrys ir kiti. Pasidžiaugta pagražėjusiu miestu, jame įvykusiomis teigiamomis permainomis. Pasveikinta naujoji tėviškėnų bendrijos pirmininkė A. Januševičienė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija