2012 m. lapkričio 30 d.    
Nr. 45
(2020)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Istorija ir dabartis

Iškilaus dvasininko palaikai po šimtmečio iškeliavo tėvynėn...

Vytautas BAGDONAS

Vienuolyno gyvavimo Surdegyje
laikais čia buvo cerkvė,
o vienuoliams išsikrausčius,
po remonto cerkvė tapo katalikų
maldos namais – Surdegio
Švč. Mergelės Marijos Ėmimo
į Dangų bažnyčia

Šį rudenį iš nuošalaus Anykščių rajono Troškūnų seniūnijos Surdegio miestelio į tolimąjį Uralą iškeliavo iškilaus stačiatikių dvasininko, aukščiausią stačiatikių vienuolijos hierarchijoje archimandrito titulą turėjusio vienuolio Zosimos palaikai.

Išgulėjo Surdegio kapinėse visą šimtmetį

Ištisą šimtmetį Surdegio senosiose stačiatikių kapinėse išgulėjusius vienuolio Zosimos palaikus atkasė iš Permės srityje Krasnoufimsko rajono Sarsy kaime esančio Gerosios Žinios vienuolyno atvykusių į Surdegį vienuolių Tėvo Andrejaus, Tėvo Sergejaus, Tėvo Aleksejaus bei kitų tolimojo krašto atstovų prašymu samdyti vietiniai duobkasiai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija