2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

„Varėna – mano mūza“

Rūta Averkienė

Ramunė Pigagaitė prie savo darbų

Ramunė Pigagaitė. Medžiotojas

Ramunė Pigagaitė. Stoties budėtoja

Ramunė Pigagaitė. Ugniagesys

Varėna. Viešojoje bibliotekoje veikė Vokietijoje gyvenančios ir fotografe dirbančios varėniškės Ramunės Pigagaitės fotografijų paroda iš serijų „Kaimų gyventojai“ ir „Mano miesto žmonės“. Šią parodą menininkė skyrė savo gimtojo Varėnos miesto įsikūrimo 150-mečiui.

Nors Varėnoje R. Pigagaitės kūryba pristatyta pirmą kartą, tačiau labai simboliška, kad tai vyko Varėnos 150-ojo jubiliejaus išvakarėse. Duonos kepėja, banko valdytojas, geležinkeliečiai, bibliotekininkė, muziejininkė, gamyklos direktorius, buhalterė, laikrodininkas, mokytoja, bitininkas, ugniagesys, statybininkas – visi šie žmonės ir jų darbai yra neatsiejama Varėnos gyvenimo dalis, visi jie kūrė ir tebekuria gimtojo miesto istoriją. Ramunė savo kūrybiniais darbais taip pat rašo savo gimtojo miesto metraštį.

Artistiškai, grakščiai, su humoru savo parodą atidariusi Ramunė šmaikštavo, jog Varėna – jos mūza, nes jei fotografuoja Lietuvoje, tai tik Varėnoje, todėl, kad labai myli savo gimtinę ir jos žmones. Kaip pati menininkė sakė, Varėnoje ir net Lietuvoje jai visada buvo tarsi ankšta, todėl po aktoriaus meistriškumo meno studijų Vilniaus konservatorijoje išvyko į Vokietiją studijuoti fotografijos. Tačiau gyvendama svetur pastebėjo, kad jai trūksta Varėnos ir jos žmonių. Tad gimė mintis „pasiimti juos“ drauge su savimi – nufotografuoti. Ramunės fotografijose varėniškiai fotografuoti pagal atsiminimų prizmę – įamžinti tokie, kokius menininkė juos atsiminė iš vaikystės – pavyzdžiui, batsiuvys turėjo būti su metaline „koja“, nes jai vaikystėje atrodė, kad šita koja – žmogaus protezas. „Šitie žmonės tapo tarsi mano šeima. Aš juos vadinu personažais, nes jie nuotraukose vaidino mano atsiminimus apie juos. Ir noriu pasakyti, kad jie, neturėdami aktorinio išsilavinimo, suvaidino nepriekaištingai. Šios fotografijos – gražus Varėnos šeimos portretas, kurį jau matė Vokietijoje, Prancūzijoje, Airijoje, Japonijoje. Šios fotografijos garsina Varėnos vardą pasaulyje“, – kalbėjo Ramunė.

Į R. Pigagaitės fotografijų parodą atėjo ir jos „modeliai“, ir kiti varėniškiai. Parodos autorė dėkojo jiems, sakydama, kad fotografuodama šiuos žmones, labai su jais susigraugavo. Ji prisiminė, kaip gimdavo idėjos sukurti vieną ar kitą fotografiją. Būtent sukurti, nes tai buvo ištisas procesas. Savo darbams pasirinkusi pilką betono sieną, ji modelius „aprengdavo“ jiems būdingais drabužiais – gaisrininkas turėjo būti su senąja gaisrininkų apranga, geležinkelietis su ilgakočiu įrankiu, skirtu varžtams iš bėgių traukyti, o duonos gamyklos darbininkė – su dideliu peiliu. „Ši siena ne bet kokia, ji priklauso maisto prekių parduotuvei, kuri visais laikais buvo miesto traukos centras, kur visi susitinka, paplepa, apkalba, pasitaria. Darbo procesas nebuvo lengvas. Nors nuotraukose žmonės tik ramiai stovi su savo darbo įrankiais, juos fotografuojant vyko intensyvus dialogas tarp manęs ir to žmogaus“, – sakė menininkė. Fotografuodama aplinkinių kaimų žmones, Ramunė naudojo senąją fotografavimo tradiciją, kai žmonės buvo fotografuojami ištiesiant austinę arba baltą paklodę.

Į parodą atėję Ramunės „personažai“ taip pat pasidalino įspūdžiais apie patį fotografavimo procesą, kaip jie sutiko būti fotografuojami, „nes negalėjo atsispirti Ramunės žavesiui“.

Parodos autorei kūrybinės sėkmės linkėjo Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Liudas Tamulevičius, Varėnos kultūros centro direktorė Marytė Stoškutė, jos „modeliai“, į parodą atėję tėvai ir sesuo Egidija, klasės draugai, kiti varėniškiai.

Fotomenininkė nepraleido progos nufotografuoti dar kartą, tik dabar jau visus drauge, į jos darbų parodą atėjusius „personažus“. R. Pigagaitė yra sukūrusi seriją fotografijų: „Upių vadovai“, „Mano miesto žmonės“, „Valanti moteris“, „Kaimų gyventojai“, „Literatų portretai“, „Ligoninės portretas“.

Vokietijoje išleistas R. Pigagaitės darbų katalogas „Menschen meiner Stadt“ („Mano miesto žmonės“, 2000–2007 m.), kuriame – 42 varėniškių fotografijos. Šį katalogą galėjo įsigyti kiekvienas, atėjęs į parodą.

Pakviesta kurti, improvizuoti ir su savo kūryba dar ne kartą sugrįžti į gimtąją Varėną, R. Pigagaitė sakė, jog pasisvečiuoti čia sugrįžta kiekvieną vasarą, o ateityje žadėjo surengti dar ne vieną parodą.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija