2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Garliavos istorija nuotraukose

Džiuljeta Kulvietienė

Garliava. Kauno rajono savivaldybės viešoji biblioteka Garliavoje sukvietė garliaviečius į renginį „Vietos dvasios išsaugojimas“. „Garliava tarp praeities ir dabarties“ – taip parodą-pristatymą pavadino Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Garliavoje darbuotojai. „Idėja rinkti nuotraukas ir atkurti Garliavos istoriją, parodyti, kokia Garliava buvo XIX, XX amžiuose (o gal ir anksčiau) – ikikarinė, karo metais, tarpukario metu, neramiais pokario laikais ir „tvirto“ socializmo dienomis – gimė ankstyvą šių metų pavasarį, – pasakojo Kauno rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Garliavoje vyr. bibliotekininkė Virginija Tamašauskienė, dirbanti Kraštotyros skyriuje.  Nuotraukos mena ir Atgimimą, ir Sąjūdį, ir mūsų taip ilgai lauktą Nepriklausomybę bei šiandieną“.

Apie pusantros valandos sausakimšoje bibliotekos salėje Garliavos istorijos klausėsi bei nuotraukas stebėjo susikaupę garliaviečiai ir svečiai...

„Čia, šioje parodoje-pristatyme, ne visos nuotraukos, kurias bibliotekai atidavė garliaviečiai. Šiandienos pristatymas – ilgo kelio pradžia, kuriuo, jūsų dėka, mes visi bandysime eiti. Pažiūrėję šiandien pateiktas nuotraukas, gal prisiminsime dar ką nors, ką visi turime žinoti, – reikšmingą faktą, įdomų kaimyną, mūsų krašto šviesuolį“, – kalbėjo vyr. bibliotekininkė V. Tamašauskienė. Ji pasakojo, kad iš pradžių nesitikėjo, jog kiekvienas susitikimas su kraštiečiu bus labai malonus, negalvojo, kad žmonės noriai dovanos, atiduos savo asmenines nuotraukas, kurios liudija ne tik jų šeimos, giminės, bet ir gimtojo krašto istoriją, kad aukos jas bendros mūsų istorijos labui. Garliavą teko išvaikščioti skersai ir išilgai, lankyti vyriausius Garliavos gyventojus, papasakoti idėją bei tikslą ir rinktis iš dosniai ant stalo pažertų nuotraukų, vartyti storus šeimų albumus. Vėliau garliaviečiai patys pradėjo nešti nuotraukas, atsiminimus ir į biblioteką, ir į bibliotekininkės namus.

V. Tamašauskienė pasakojo, kaip daug jai žodžiu ir nuotraukomis, istorinėmis laikraščių iškarpomis talkino ir neatlygintinai į pagalbą skubėjo Garliavos herbą sukūrusi dailininkė Valerija Kiškienė, istorikas Ričardas Gudaitis, tautodailininkas Vytautas Švirinas ir jo dukra dėstytoja Irena Janavičienė, mokytoja Elvyra Drūlytė-Obcarskienė, Antanas Drūlia, fotografas Alfonsas Dvareckas, Alfonsas Žibas, Nikodemas Žibas, Ona Žibienė ir visa jų šeima, mokytojas Valentinas Valatka, dailininkas Olegas Karavajevas, mokytoja Rūta Jackūnienė, Marytė Chomskienė, Beata Rašimienė, Irena Rasimienė, Antanas Dagilis (Ringaudai), Garliavos krašto muziejaus direktorius Stasys Ugianskas, Birutė Rinkevičienė, Eugenija Astramskienė, Mindaugas Babonas ir kiti.

„Garliava yra vietovė, kur susitinka praeitis ir dabartis: kultūros bei istorijos paveldas, dvasinis palikimas yra vertybės, kurios priverčia pajusti, kad kiekvienas iš mūsų esame tos istorijos dalyviai“, – VU Istorijos fakultetą baigusi vyr. bibliotekininkė V. Tamašauskienė citavo A. Petruševičienės žodžius ir susirinkusiems priminė: „Kiekviena dovanota nuotrauka, prisimintas faktas – mums labai svarbūs. Saugokime savo istoriją kartu“.

Kauno rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija