2012 m. gruodžio 14 d.    
Nr. 47
(2022)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kūrybos
horizontuose


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Kronika

Be anykštėno  neįsivaizduojamas... 
Šiaulių kultūrinis gyvenimas

Vytautas BAGDONAS

Šiauliai. Apskrities Povilo Višinskio viešosios bibliotekos galerijoje veikė kilusio iš Anykščių krašto ilgamečio Lietuvos naujienų agentūros ELTA fotokorespondento, muziejininko ir kolekcininko Antano Dilio jubiliejinė fotografijų paroda, skirta autoriaus garbingam 80-mečiui. Buvęs anykštėnas, Šiauliuose vadinamas fotografijos patriarchu, jubiliejinėje parodoje eksponuoja kelias dešimtis darbų iš fotografijų ciklų „Duona“, „Renovacija“, „Ugniagesiai“, „Kryžių kalnas“, „Atgimęs kaimas“, „Tautinė mokykla“, „Kultūros veikėjų paveikslai“ ir kt. Lietuvos Respublikos meno kūrėjas, Lietuvos fotomenininkų sąjungos garbės narys, Šiaulių miesto kultūros ir meno premijos bei „Aušros“ muziejaus įsteigtos Pelikso Bugailiškio premijos laureatas jubiliejinei parodai nuotraukas rinko net keletą mėnesių iš tūkstančių asmeniniame archyve per penkiasdešimt metų sukauptų fotografijų.

Beveik prieš 40 metų tuometinio ELTOS fotokorespondento Antano Dilio iniciatyva buvo įkurtas Fotografijos muziejus, kurį patriarchas globoja iki šiol. Pasitikdamas garbingą savo gyvenimo sukaktį, A. Dilys Šiaulių „Aušros“ muziejui, kuriam priklauso ir unikalusis Fotografijos muziejus, dovanojo kone 50000 fotografijų archyvą. Šiaulių krašto kultūriniame gyvenime palikusiam labai ryškius pėdsakus fotografui jubiliejinio gimtadienio proga sveikinimą atsiuntė Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė Irena Degutienė, A. Dilį sveikino miesto vadovai, muziejininkai, menininkai, kolegos fotografai, iš sostinės atsiųstas šalies Kultūros ministro Arūno Gelūno skirtas Padėkos raštas.

Anykščių seniūnijos Storių kaime gimęs ir augęs A. Dilys dar vaikystėje susidomėjo fotografija ir ištisus dešimtmečius nebesiskyrė su fotoaparatu. Kurį laiką jis dirbo fotokorespondentu „Anykštos“pirmtake – laikraštyje „Kolektyvinis darbas“. Iš čia 1963-iaisiais jis „pakėlė sparnus“ į Šiaulius, nes įsidarbino Lietuvos naujienų agentūroje ELTA fotokorespondentu Šiaulių zonoje.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija