2012 m. gruodžio 21 d.    
Nr. 48
(2023)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Nemuno
krašto
vaivorykštė


ARCHYVAS

2012 metai


XXI Amžius


Žvilgsnis

Gimtosios žemės spalvos

Aleksandras ŠIDLAUSKAS

Puodžių darbų įvairovė
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Kelionė per Lietuvą

Pažinti savo gimtąjį kraštą – džiaugtis jo žmonėmis, grožėtis gamtovaizdžiais, susipažinti su kultūros paminklais, pajusti Lietuvos krašto dvasią, patenkinti savo estetinius poreikius, praturtinti žiniomis savo atminties kerteles. Gimtoji žemė – prigimtinė duotybė, visiems laikams genuose užkoduota. Visa tai ne sunaikinama, o praturtinama ir pratęsiama. Vieni keliauninkai domisi savo krašto istorija, kiti susižavi etniniu paveldu, kurį sukūrė mūsų protėviai. Tretieji keliaudami fotojuostelėje įamžina vertingus objektus: senolį ąžuolą ir koplytstulpį, tvarkingą sodybą ir vingrios upelės vingį, rūtų darželį, piliakalnio siluetą ir dirbančius žmones. Vaizduojuosi, kad į gražiąją Lietuvą vėlei išsiruošė pakeliauti garsusis praėjusio amžiaus fotografas ir kraštotyrininkas Balys Buračas, panūdęs naujai pažvelgti į civilizacijos užgožtą kaimą, sodžių, bažnytkaimį, pavaikščioti po šilą ir piliakalnį, vėl įamžinti, deja, jau sparnais nebemosuojantį vėjo malūną, spaliais nebedulkančią jaują, priekalu nebeaidinčią pakelės kalvę.


Bendruomenėse

„Sūrių namuose“ – pirmasis naujagimis

Asta Gvildienė

Elytė Kavaliauskienė, Kęstutis
Kasperavičius ir Janina Ilgūnaitienė
(iš kairės) demonstravo, kaip
gaminamas paprastas varškės sūris

RITINIAI. Lapkričio 30 dieną bendruomenės centro namuose – šurmulys. Čia susirinko šio krašto šeimininkių šeimininkės, garsėjančios įvairiausių naminių varškės sūrių gamyba ne tik Šakių rajone, bet ir toliau. Pasak bendruomenės centro pirmininko Kęstučio Kasperavičiaus, čia lietingą paskutiniąją rudens dieną šventė – „gimė“ pirmasis „Sūrių namų“ edukacinės pamokos varškės sūris.


Bendruomenėse

Smagus 10-mečio šurmulys

Bronius VERTELKA

Kalba bendruomenės
aktyvistė Milda Tamokaitienė

JOTAINIAI. Lapkričio 17-ąją, šeštadienį, čia vykusi šventė suteikė smagių akimirkų. Į rugsėjį atvėrusius naujuosius bendruomenės namus „Užuovėja“ rinkosi vietos gyventojai, atvyko Vadoklių seniūnas Vytautas Kaupas su žmona Danguole, atvažiavo Raseinių rajono Žaiginio kaimo bendruomenės „Bitupis“ atstovai. Ypatinga buvo tai, kad Jotainių bendruomenė savo veiklos 10-metį minėjo jau savo namuose – gyvenvietę puošiančiame pastate.


Bendruomenėse

Įkurtuvės

Živilė Mockutė

VEPRIAI. Lapkričio 8 dieną kaimo bendruomenė paminėjo gražias šventes. Buvo pašventinti suremontuoti bendruomenės namai, kartu paminėtos dešimtosios jos veiklos sukaktuvės. Bendruomenės namų atidarymo juostą perkirpo Ukmergės vietos veiklos grupės atstovė Reda Liubomirskienė, remonto darbus vykdžiusios UAB „Baltukmės statyba“ direktorius Alvydas Pelakauskas ir Ukmergės rajono meras Algirdas Kopūstas. Meras džiaugėsi, kad sutvarkytuose bendruomenės namuose vietos atsirado ir Veprių vidurinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyriui. Šventėje dalyvavo Ukmergės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Jolanta Kanapeckienė, Vietos veiklos grupės nariai Romas Pivoras ir Elvyra Tulušienė, Veprių seniūnė Dalė Urbonienė, Veprių vidurinės mokyklos direktorė Rima Ramanauskienė, Ukmergės kultūros centro Veprių filialo vadovė Rasa Šimonienė, Sližių ir Dainavos bendruomenių atstovai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija