2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Bernardas Brazdžionis – Jonas Juškaitis

Laiškai 1982–2002 metais

(Tęsinys. Pradžia 2011 m. nr. 88, 90, 92, 94,
2012 m. nr. 9, 13, 16, 17, 20, 22, 26, 31, 36, 44,
2013 m. nr. 2)

Nuoširdžiai Gerbiamas,

Siunčiau Jums ne vieną voką. Ką ne ką iš mūsų spaudos (apie rašytojo A. Vienuolio sūnaus išvežimą), taip pat kelis „Sąjūdžio žinių“ numerius – viešo leidinio, tik ne spaustuvėje spausdinamo. Pasižiūrėti, kas dabar pas mus darosi. „Sąjūdžio žinių“ išėjo jau 40 numerių, visų nesiunčiu, nes Lietuvoje reikalingesni – tegu eina į rankas apkvailintiems žmonėms, kad praregėtų. Sunku tokius leidinius išleisti. Valdžia nedraudžia, bet neremia pinigais (dabar tik savaitraštį „Atgimimas“ leido spausdinti spaustuvėse, bet irgi žmonių pinigais). Kaune eina „Kauno aidas“. Skulptoriui P. Gasparoniui daviau atspaudą iš vieno numerio – su kardinolo V. Sladkevičiaus viešu pareiškimu ir Jūsų eilėraščiu „Šaukiu aš tautą“, prašiau, kad nuvežtų Jums prisiminimui. Jis, išvažiuodamas iš Lietuvos, man paskambino – gavau Alės Rūtos „Margu rašto keliu“ su Jūsų posmu. Tenai radau ir nuotrauką – penkių. Tris vidurinius esame aptarę, o du iš šonų man irgi žinomi: B. Raila – poetas, žurnalistas ir visuomenės veikėjas Nepriklausomybės laikais, dabar publicistas, gerai imantis ant liežuvio per radiją mūsų juodnugarių rudnagiškus darbus, teko skaityti jo straipsnių, knygų („Paguoda“); B. Gaidžiūno esu skaitęs tik Lietuvoje išleistą eilėraščių rinkinį „Žaliuojanti žemė“, rasdavau eilėraščių „Akademike“, „Ūkininko patarėjuje“, „Jaunajame ūkininke“ ir kitur.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija