2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Įpareigojanti krikšto dovana

Mindaugas BUIKA

Popiežius Benediktas XVI ir naujagimių
krikšto apeigoms į Siksto koplyčią
susirinkusios Vatikano darbuotojų šeimos

Viešpaties solidarumo ženklas atgailaujantiems

Kadangi Tikėjimo metais naujosios evangelizacijos kontekste skatinama geriau suvokti būtent per krikštą gautą tikėjimo dovaną, popiežiaus Benedikto XVI išsakytos pastabos praėjusios Viešpaties krikšto liturginės šventės šv. Mišių homilijoje įgyja išskirtinę svarbą. Pagal nusistovėjusią tradiciją, tą sausio 13-osios sekmadienį Apaštališkųjų rūmų Siksto koplyčioje Šventasis Tėvas pakrikštijo pastaraisiais mėnesiais gimusių 20 kūdikių (tarp jų buvo ir dvynių) iš Vatikane dirbančių pasauliečių šeimų. Tarp pakrikštytųjų buvo „Vatikano radijo“ žurnalisto Aleksandro Džizočio ir jo žmonos Nikolės prieš tris mėnesius gimusi dukrelė Marija Tereza. Apeigose dalyvavo ir jų keturmetis sūnus Andrea Karolis, gavęs ypatingą Popiežiaus palaiminimą. „Krikšto sakramente apsireiškia gyvas ir veiklus Šventosios Dvasios buvimas, praturtinantis Bažnyčią naujais vaikais, taip ją gaivinantis, skatinantis jos augimą, ir dėl to negalima nesidžiaugti“, – kalbėjo Benediktas XVI į pamaldas susirinkusioms šeimoms ir jų artimiesiems.


Neregėtos Jungtuvės su Sužadėtiniu

Kun. Vytenis Vaškelis

Jėzus, pakrikštytas Šventąja Dvasia ir išsirinkęs pirmuosius mokinius, drauge su Motina Marija dalyvauja Galilėjos Kanos vestuvėse ir čia pradeda daryti stebuklus. Jis ne tik savo buvimu šios šventės pokylyje moters ir vyro sąjungą iškelia į naujo kilnumo lygmenį, kuris būdingas sakramentui, o vėliau patvirtina ir jos neišardomumą (plg. Mk 10, 9), bet, kai bus iškeltas ant kryžiaus, visiems paliudys, kad Jis yra tikrasis Bažnyčios Sužadėtinis, nes per savo išganingą meilę trokšta besąlygiškai ir priimtiniausiu malonės būdu susivienyti su tais, dėl kurių atidavė tai, kas brangiausia, – gyvybę!


Trys Karaliai ir Kelno katedra

Sausio 6 dieną Bažnyčios liturgijoje buvo švenčiamas Viešpaties Apsireiškimas, paprastai vadinamas Trijų Karalių švente. Šia proga piligrimų ir turistų dėmesį patraukia didinga Kelno katedra, ypač didžiausia jos įžymybė – Trijų Karalių relikvijorių (nuotraukoje). Tai vienas garsiausių auksakalystės šedevrų – 220 cm ilgio, 110 cm pločio ir 150 cm aukščio urna-sarkofagas, savo forma primenanti trinavės bažnyčios pastatą, – kaip teigia tradicija, viduje saugantis gimusį Jėzų Betliejuje aplankiusių trijų išminčių iš rytų šalies relikvijas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija