2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

2012-ųjų Laisvės premija įteikta Antanui Terleckui

Laisvės premijos laureatą
Antaną Terlecką sveikina
Lietuvos Respublikos
prezidentė Dalia Grybauskaitė
Džojos Gundos BARYSAITĖS
(lrp.lt) nuotrauka

Sekmadienį, minint Laisvės gynėjų dieną, kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises Antanui Terleckui įteikta 2012 metų Laisvės premija. 2011 m. rugsėjo 15 d. Laisvės premijos įstatymu įsteigta Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus bei indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą, kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą. Laisvės premija kiekvienais metais įteikiama Laisvės gynėjų dieną – Sausio 13-ąją. Pirmąją – 2011-ųjų – premiją gavo Rusijos kovotojas už laisvę ir demokratiją Sergejus Kovaliovas. Vadovaujantis Laisvės premijos įstatymu ir Laisvės premijų komisijos sprendimu, nutarta 2012 metų Laisvės premiją paskirti aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui ir vadovui, „45 pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, pogrindinės spaudos leidėjui A. Terleckui.


Bejėgiškumo demonstravimas

Gintaras Visockas

Šiandien Lietuva prisimena Klaipėdos susigrąžinimo žygdarbį, atliktą prieš 90 metų. 1923 metų žvarbų sausį išvaduota Klaipėda – puikiai organizuota politinė bei karinė operacija, pasauliui pademonstravusi lietuvių diplomatų, žvalgybininkų ir karių sumanumą, drąsą, ryžtą. Vaizdžiai kalbant, tąsyk nušluostėme nosis net tokioms galingoms valstybėms, kaip Prancūzija ir Vokietija. Neįvyko jokio stebuklo. Tiesiog pasirinkome teisingą taktiką. Buvome ne prašinėtojai, ne maldautojai, ne verkšlentojai. Buvome politikai, pajėgiantys savo valią primesti oponentams, priešams, nedraugams. Buvome kariai, sugebantys pasiimti tai, kas mums priklauso. Tokių didingų žygių mūsų istorijoje yra apstu. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sukūrimas, Žalgirio mūšis, Vasario 16-osios Aktas, kovos su bermontininkais, bolševikais, „Lituanikos“ skrydis virš Atlanto, partizaninis pasipriešinimas, garbinga laikysena 1990-ųjų sausio 13-ąją...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija