2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Atviras laiškas

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui Vydui Gedvilui ir Vilniaus miesto savivaldybės merui Artūrui Zuokui

Kunigo Broniaus Laurinavičiaus paminklo paramos fondo pirmininkės Julijos Ambrasienės iniciatyva ir rūpesčiu kunigo žūties vietoje 2010 metais pastatytas paminklas, kurį sukūrė skulptorius A. Kmieliauskas.

Kun. B. Laurinavičius buvo atkaklus ir nenuilstantis kovotojas už tikėjimo laisvę ir žmogaus teises pražūtingu Lietuvai sovietmečiu. Nepajėgus jo palaužti, buvo pastumtas po mašina, imituojant atsitiktinę avariją ar netgi savižudybę.

2012 metų spalį netoli paminklo buvo pastatytas viešasis tualetas. Kas tai sumanė ir kas davė leidimą?

Jei to darbo nepavadinsime žmogaus žūties vietos išniekinimu, tai drąsiai galima laikyti aiškia nepagarba ne tik žuvusiam kunigui, bet ir visiems, nužudytiems už Lietuvos laisvę, ir nepagarba skulptoriui A. Kmieliauskui.

Mes, Panevėžio Katalikių moterų draugijos narės, negalime likti abejingos ir reikalaujame, kad tualetas iš šios aikštės būtų perkeltas į atitinkančią jo funkciją vietą.

Milda Bronislava KRASNICKIENĖ,
Panevėžio Katalikių moterų draugijos pirmininkė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija