2013 m. sausio 18 d.    
Nr. 3
(2027)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė    

Birutė Nenėnienė

Šokis su mažaisiais

Per Kristaus apsireiškimo – Trijų Karalių – iškilmę Alytuje surengta tradicinė Vilkaviškio vyskupijos šeimų šventė „Šeima – tikėjimo vartai“. Įvairaus amžiaus šeimos iš visų vyskupijos dekanatų parapijų pirmiausia susitiko maldos sukauptyje Alytaus Šv. Angelų Sargų bažnyčioje. Šv. Mišioms vadovavęs Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila įžanginiu žodžiu pasidžiaugė susirinkusiųjų gausa, liudijančia ir šeimų bendrystę su Viešpačiu.


Šeimų šventė tikėjimui stiprinti

Inesė Ratnikaitė

Šiaulių vyskupas Eugenijus
Bartulis ir apaštališkasis
nuncijus arkivyskupas Luigi
Bonazzi eina aukoti šv. Mišių

Šiaulių vyskupijos Šeimų šventė, pavadinta „Sustiprink mūsų tikėjimą“, tradiciškai vyko Trijų Karalių iškilmės dieną Šiaulių arenoje. Dvyliktus metus vykstanti šventė patraukli tiek nusistovėjusiomis tradicijomis, tiek naujomis, kasmet skirtingomis detalėmis. Šiemet pašventintas ir kelionę pradėjo šeimų kryžius, Popiežiaus Benedikto XVI palaiminimą perdavė apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija